Syv prosent av Østfold-elevene har blitt mobbet

Hver fjortende elev i syvende- og tiendeklasse i Østfold forteller at de har følt seg mobbet. – Det er nok store mørketall, tror mobbeombud.

Mobbing

I en av Østfoldkommunene er det 19 prosent av elevene som har svart at de har følt seg mobbet.

Foto: Sara Johannessen / SCANPIX

Det er Dagbladet som gjengir tallene fra elevundersøkelse, gjennomført av Utdanningsdirektoratet. Undersøkelsen gjennomføres hos avgangselevene på både barne- og ungdomsskolene.

Henrikke Bugdø-Aarseth er mobbeombud i Østfold fylkeskommune. Hun syns tallende er overraskende lave.

–Jeg gjennomfører en digital undersøkelse om mobbing hos førsteklassingene på Videregående hver høst. Der svarer 25 prosent at de har blitt mobbet. Disse har bare vært på videregående i noen måneder, så jeg vil jo tro dette er noe de har med seg fra ungdomsskolen.

–Digital mobbing er et problem

Henrikke Bugdø-Aarseth

Henrikke Bugdø-Aarseth tror det er flere som har følt seg mobbet enn tallene viser.

Foto: Remi Drageset / NRK

Mange som har svar på undersøkelsen forteller at mobbingen har foregått digitalt. Det er et stort problem sier ombudet.

–Dette er bare enda en plattform der mobbing finnes. Før var det mer baksnakking og ansikt til ansikt, mens nå kan man gjøre det på nettet i stede, for eksempel med å komme med kommentarer, la være å gi likes, også videre.

Hvaler med høyest prosent

Hvaler er den kommunen der flest i antall prosent har oppgitt at de har følt seg mobbet. Det er noe ungdomsskolen i kommune tar på alvor, forteller rektor Tone Gunnersen.

– Hver gang vi oppdager tall på mobbing, så følger vi opp med ikke anonyme undersøkelse, for å kunne hjelpe de som føler seg mobbet. Ut ifra tallene vi har fått så er det fem elever som har svart at de har opplevd mobbing. Når vi har tatt opp dette med elevrådet og FAU, så ropes ikke varsko, for tallet høres høyere ut enn det er. Slik blir det fordi vi er så få elever. Men vi har nulltoleranse for mobbing, forteller rektoren.

Også skolesjef på Hvaler, Astrid Engblad syns prosenttallet gir et feil inntrykk.

–Det er synd at statistikken skal gjøre at man blir verst, bare fordi man har få elever. Men ethvert barn som føler seg mobbet er et for mye. Vi har gått inn og sett på hvert enkelt svar, og er i gang med arbeidet, forteller Engblad.

Lavere enn i Oslo og Akershus

I Østfold er det syv prosent som oppgir at de har blitt mobbet. Til sammenligning er det åtte prosent som føler seg mobbet i Oslo og Akershus. Det er mest sannsynlig bare en tilfeldighet, tror mobbeombudet.

– I undersøkelsen jeg gjennomfører på videregående som er det nesten identiske svar på alle skolene i Østfold. Så jeg tror den forskjellen bare er tilfeldig.

Dette er tallene for hver enkelt kommune i Østfold.

 • Halden: 7 %
 • Sarpsborg: 7 %
 • Fredrikstad: 7 %
 • Råde: 5 %
 • Rygge: 5 %
 • Moss: 7 %
 • Våler: 4 %
 • Skiptvedt: 6 %
 • Eidsberg: 6 %
 • Trøgstad: 9 %
 • Marker: 5 %*
 • Rømskog: –
 • Aremark 8 %*
 • Hvaler 19 %
 • Spydeberg 13 %
 • Askim 5 %
 • Hobøl 2 %*
 • Rakkestad 4 %

(Kilde: Dagbladet.no)

*Kun tall for mobbing gjennomført av medelever