NRK Meny
Normal

Sykehuset sikrer kjemiske stoffer

Sykehuset Østfold har allerede startet arbeidet med å bedre rutinene for håndtering av kjemiske stoffer. Det sier informasjonssjef Trond Degnes.

 

Sykehuset Østfold Fredrikstad
Foto: Lise Åserud, Åserud, Lise

Arbeidstilsynet har funnet flere avvik ved sykehuset der det kommer frem at ansatte utsettes for helsefare i forbindelse med håndtering av kjemiske stoffer.

Tilsynet har gitt sykehuset frist ut året til å gjennomføre pålagte tiltak, og Degnes lover at avvikene da vil være rettet opp.

Sykehuset Østfold har ikke gode nok rutiner for å hindre at ansatte utsettes for helsefare når de behandler kjemiske stoffer, mener Arbeidstilsynet, som har undersøkt samtlige helseforetak i landet.

 

Tilsynet påpekte en rekke avvik ved Sykehuset Østfold, og ga sykehuset frist til 31. desember i år for å gjennomføre pålagte tiltak.

Kjemikalier og smittefare

Sykehuset må blant annet tilrettelegge arbeidet med kjemikalier slik at arbeidstakerne ikke kan utsettes for ulykker og helseskader.

Sykehuset må også tilrettelegge arbeidet med farlige biologiske faktorer/smittefare.

I alle enheter hvor arbeidstakerne utsettes for smittefare, må sykehuset kartlegge og risikovurdere faren, for så å redusere helse- og sikkerhetsrisikoen til et fullt forsvarlig nivå.

I tillegg skal Sykehuset Østfold kartlegge forekomsten av tidspress og høy arbeidsbelastning i den enkelte enhet.

Opplæring

Sykehuset Østfold må deretter ta stilling til hva som er nødvendig helse-, miljø- og sikkerhetsopplæring for lederne - og sørge for at opplæringen gjennomføres. Pålegget omfatter ledere på alle nivåer.

Sykehuset Østfold må også organisere og tilrettelegge arbeidsforholdene for verneombudene, slik at de opplever å ha tid til å utføre verneombudsarbeidet på en forsvarlig måte.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Kontroll på skogbrann

    Brannvesenet i Fredrikstad har kontroll på en lyng- og skogbrann på Vikane. Fredag formiddag fikk brannvesenet melding om at det brant i et ca. ett mål stort område ved Sareptaveien. Alarmsentral Brann Øst advarer mot stor skogbrannfare.

  • Trafikkuhell på E6 ved Solli

    Det er kødannelse på E6 ved Solli. Årsaken er et trafikkuhell i sørgående retning. Nødetatene er på vei.