Sykehuset Østfold bruker mest antibiotika

– Vi jobber for å få ned bruken, men må erkjenne at vi ligger på toppen i dag, sier smittevernoverlege ved Sykehuset Østfold Jon Birger Haug.

Sykepleier gir en dose antibiotika til en pasient

FRYKTER RESISTENS: Stadig flere bakterier blir motstandsdyktige mot antibiotika. Det betyr at antibiotika ikke lenger har effekt på disse bakteriene. Bakterier som er resistente mot antibiotika er et alvorlig og økende problem i hele verden.

Foto: Siri V. Saugstad / NRK

Sykehuset Østfold bruker mest antibiotika av alle sykehus i landet i forhold til antall liggedøgn. Det viser tall som dagensmedisin.no har hentet inn.

Det er et nasjonalt mål å redusere bruken for å unngå at bakterier skal bli motstandsdyktige mot antibiotika.

– Tallene lyver litt

– Denne måten å måle på gjør at universitetssykehusene kommer uforholdsmessig godt ut fordi de har spesialavdelinger som bruker lite antibiotika, mens Sykehuset Østfold har flere pasienter knyttet til akuttinnleggelser, sier smittevernoverlege ved Sykehuset Østfold Jon Birger Haug.

Statistikken er fra 2015 men det er liten grunn til å tro at dette har endret seg mye, fortsetter han.

– Vi har en befolkning som har en ganske høy sykdomsbelastning. Det ser vi jo også av andre helsestatistikker. Det er en av grunnene til den høye bruken, mener Haug.

– Bruken skal ned

Han forsikrer at Sykehuset Østfold, som resten av helse-Norge, er opptatt av å få ned bruken.

– Vi har startet et antibiotika-styringsprogram. Da lager man et antibiotika-team bestående av forskjellige yrkesgrupper som skal ettergå bruken litt bedre. Så håper vi å kunne ta i bruk de nye datasystemer. Da kan vi få ut data om hvordan vi ligger an, mye raskere enn i dag. Da kan vi få litt hjelp i å måle hvordan resistensforholdene er lokalt og hvordan forbruket er lokalt. Det mangler i dag, men det er noe vi jobber intenst med, avslutter Haug.

Best i landet

Universitetssykehuset Nord-Norge bruker minst antibiotika blant sykehusene i Norge.

– Vi er fornøyd med at vi bruker relativt lite antibiotika, og minst like fornøyd med at vi er blant dem som har klart å redusere bruken mest. Dels handler det om at organisasjonen som helhet har fokus på det, men det handler også mye om synlige kliniske ledere som går foran og viser hvordan man kan behandle på en trygg og god måte med smalsporede midler. Da følger de yngre legene etter, sier Gunnar S. Simonsen som er leder av antibiotikateamet ved UNN, til Dagens Medisin.