Sykehus-Norges største flyttelass

Et flyttelass av dimensjoner skal fraktes fra Fredrikstad til Kalnes. En uke før dørene åpnes for alle på Kalnes, går nå de første lastebilene med inventar og utstyr.

Sykehuset Østfold flytter

Det er stor aktivitet ved Sykehuset Østfold i Fredrikstad i disse dager. Mandag startet flytteprosessen til det nye sykehuset på Kalnes utenfor Sarpsborg.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Hele det gamle sykehuset fra 1956 skal flytte og det betyr 250 turer med lastebil fra Fredrikstad til det nye sykehuset på Kalnes to mil lenger nord.

Kodet esker

Denne esken er merket slik at den skal komme til rett sted på det nye sykehuset på Kalnes.

Foto: Tor René Stryger / NRK

Nøye planlagt

Og denne flytteprosessen er planlagt ned i minste detalj, for eksempel hvordan flytteeskene er merket.

– Esken her er merket til «Kalnes». Åttetallet betyr at den skal inn i bygg åtte, fløy C i fjerde etasje, forklarer prosjektleder Hanne Smehaug om hvordan merkesystemet fungerer. Er merkene korrekt, skal esken komme frem til rett sted.

– Ingenting er tilfeldig og det skal det ikke være. Tilfeldighetene skal vi ha kontroll på, smiler Smehaug.

Hanne Smehaug

Hanne Smehaug, prosjektleder, Sykehuset Østfold, forklarer at flytteprosessen er planlagt ned til minste detalj.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Masse nytt på Kalnes

Mye av det gamle utstyret og inventaret vrakes, for ifølge Sykehuset Østfold er 73 prosent av utstyret og inventaret på Kalnes nytt. Det betyr at det bare er 27 prosent av det som er i Fredrikstad som blir med på lasset.

Sykehuste Østfold flytter

Mye av det som ikke skal med til Kalnes ender i søpla.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

I tillegg skal esker med forskningsmateriale, bøker, kjemikalier, medisiner, pasienters eiendeler, biologisk materiale, kunst, verktøy og morsmelk være med, utenom de 27 prosentene med inventar og utstyr.

Det er beregnet at det blir rundt 20.000 pappesker med utstyr og over 300 senger.

Sykehuset Østfold flytter

329 senger skal flyttes til Kalnes.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Pasienter flytter neste uke

Men den største utfordringen er likevel å flytte et så stort sykehus med pasienter.

– Det er det som er utfordringen, pasientsikkerheten og driften oppe i flyttingen, sier Hanne Smehaug.

– Jeg tror ikke det er noen i hele Skandinavia eller Nord-Europa som har hatt et tilsvarende flyttelass.

Sykeshuset Østfold flytter

Lastebilene med flyttelasset fra Fredrikstad til Kalnes startet mandag.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Mandag om en uke er det alvor, for da skal pasientene flyttes over til Kalnes. Beregninger fra sykehuset viser at det dreier seg om rundt 180 pasienter, men det eksakte tallet vet de først på selve flyttedagen.

– Ja, det er jo alt fra de sykeste vi har her. De sykeste barna og de sykeste voksne, sier Liv Marit Sundstøl, prosessdirektør ved Sykehuset Østfold.

Liv Marit Sundstøl

Liv Marit Sundstøl, prosessdirektør ved Sykehuset Østfold, håper folk ligger unna riksvei 109 og 111 når de flytter pasienter mandag 2. og tirsdag 3. november.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

– Og vi tar alle de kritisk syke og kjører dem først med spesialambulanser.

– Så flytter vi post for post de to dagene, forklarer hun.

Håper på lite trafikk

Pasientflyttingen skjer mandag andre og tirsdag tredje november i neste uke.

Da vil sykehuset bruke riksvei 109 til flytting av pasientene. Ved Sykehuset Østfold håper de at andre veifarende vil gi plass til pasientene.

– Vi har planlagt for å ta pasientflyttingen på riksvei 109 og annen type flytting tar vi via riksvei 111, sier Sundstøl om de to dagene.

– Hva bør vi andre som normalt bruker disse veiene gjøre?

– Det er et klart at vi ønsker at folk minimerer privatbilismen så mye det er mulig disse dagene.

Mandag startet det som er det største flyttelasset i sykehus-Norge. Sykehuset Østfold flytter fra Fredrikstad til Kalnes.

Se videoreportasje om flyttingen som startet mandag. Foto: Tor René Stryger.