NRK Meny
Normal

– Ukene på sykehjem var til mer skade enn nytte

Bekkenbrudd som ikke ble oppdaget på nesten to uker, fravær av legetjenester og pårørende som hevder at mor ble forlatt på badet etter et fall. Norlandia kjenner seg ikke igjen i påstandene.

Orkerød Sykehjem Moss

Sykehjemmet i Moss har blitt klaget inn til fylkesmannen av Boman Wiik som mener det har vært flere kritikkverdige forhold på sykehjemmet.

Foto: JON-FREDRIK KLAUSEN / NRK

– Mamma gikk gjennom en dramatisk forandring fra hun ble lagt inn og til hun kom ut. Hun hadde vært der til ingen nytte, heller bare skade, sier Berit Boman Wiik.

Det var i juni at hennes 87 år gamle mor skulle på et tre ukers utredningsopphold på Orkerød sykehjem i Moss. Etter å ha vært en sterk og oppegående kvinne som hadde klart seg på egen hånd, hadde hun begynt å glemme.

Berit Boman Wiik

Berit Boman Wiik forteller at hun opplevde en stor forandring hos moren i løpet av tiden moren var inne til utredning på Orkerød Sykehjem.

Foto: JON-FREDRIK KLAUSEN / NRK

Men utredningsoppholdet svarte på ingen måte til forventningene. På flere områder mener Boman Wiik at sykehjemmet har sviktet fundamentalt. Blant punktene hun er kritisk til er:

  • Legene som skulle bidratt i utredningen var fraværende.
  • Moren falt etter å ha fått beroligende medisiner. Etter fallet ble hun fulgt til badet og forlatt. Hun ble senere funnet blødende på badet.
  • Fallet førte til brudd i armen og i bekkenet, men det gikk tolv dager før bekkenbruddet ble undersøkt på sykehus. Boman Wiik sier hun måtte mase lenge for å få legerekvisisjon til røntgen.
  • Sykehuslegene påla moren å ligge i ro da bekkenbruddet var påvist. Internkommunikasjonen på sykehjemmet sviktet slik at denne beskjeden ikke ble spredt til pleierne. Dagen etter at moren kom tilbake til sykehjemmet, ble hun observert gående av datteren til Boman Wiik

I forrige måned klaget Boman Wiik oppholdet inn til Fylkesmannen.

– Sykepleieren var ikke informert

Hun reagerer sterkest på den dårlige rapporteringen på sykehjemmet, som hun mener er det viktigste en sykepleier kan gjøre.

– Et par dager etter at mamma hadde vært på røntgen møtte jeg en sykepleier som verken visste at mor hadde falt eller hadde brudd, sier hun.

Datteren sier hun aldri fikk svar på hva det var som var feil med moren, til tross for at det var dette som skulle utredes under oppholdet. I stedet skal hun ha fått beskjed om at hun måtte nøye seg med at moren var dement.

I dag har moren fått et langtidsopphold på en annen avdeling Orkerød, og Boman Wiik mener denne avdelingen fungerer langt bedre enn utredningsavdelingen.

Andre tilsynssak for Norlandia

Orkerød Sykehjem i Moss er drevet av Norlandia, det samme selskapet som driver Skoggata bo- og servicesenter et annet sted i Moss. Også her er Fylkesmannen inne for å vurdere hva som skjedde i behandlingen av Åge Villi Kristiansen, som ble funnet med larver i åpne sår.

Det nye politiske flertallet i Moss har varslet at Norlandia ikke vil få forlenget kontraktene når disse utløper i 2018 ettersom de ikke ønsker private aktører i eldreomsorgen.

Norlandia Orkerød sykehjem Moss

Dette er andre gangen på kort tid at et av Norlandias sykehjem har blitt klaget inn til fylkesmannen.

Foto: JON-FREDRIK KLAUSEN / NRK

NRK har stilt direktør Riikka Aubert i Norlandia Eldreomsorg Norge er rekke spørsmål om saken. Hun svarer i en e-post til NRK at all pleie, omsorg og behandling av moren til Berit Boman Wiik er grundig dokumentert.

«Vår dokumentasjon støtter ikke den fremstillingen som er gitt i spørsmålene. Vi har sendt vår detaljerte redegjørelse rundt denne saken til Fylkesmannen», skriver hun.

Sykehjemslegene ved Orkerød er direkte ansatt i Moss kommune. Kommunalsjef i Moss, Gro Gustavsen, ønsker heller ikke å kommentere enkeltsaken.

«På generelt grunnlag kan jeg bekrefte at utenom ordinær arbeidstid for sykehjemslegene, må sykepleiere på sykehjem henvende seg til legevakt og AMK ved behov.»

Dette svarer Norlandia:

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Rekvirerer helikopter til skogbrann

    Det brenner i et skogområde på 2- 300 kvadratmeter i Båstad i Trøgstad. Terrenget er ulendt og lite framkommelig, så Øst 110-sentral har rekvirert helikopter for å hjelpe til i slukkingsarbeidet.

  • Trafikkuhell i Råde

    En bil kjørte av vegen på Rådesletta i natt. Bilen lå på siden da nødetatene kom frem. Føreren, en mann i 40 årene kom uskadet fra uhellet, men politiets kontroll viste at han ikke hadde førerkort så han blir anmeldt.