Sykehjem får refs fra Helsetilsynet

- Det er risiko for at eldre i Rygge ikke får riktig medisinbehandling, fastslår Helsetilsynet i Østfold.

Piller

- Slik tingene er i dag risikerer kommunen å ikke oppdage at eldre får feil medisiner, sier seniorrådgiver hos Helsetilsynet i Østfold, Astrid Sponheim Hunderi. Illustrasjonsfoto.

Foto: Illustrasjonsfoto:www.colourbox.no

Det var i desember i fjor at Helsetilsynet i Østfold gjennomførte et tilsyn med legemiddelbehandlingen ved Ryggeheimen sykehjem i Rygge kommune.

Nå foreligger den foreløpige rapporten og kommunen får stryk på flere punkter.

Tidligere har et Råde og Fredrikstad kommuner fått samme kritikk etter liknende tilsyn ved andre sykehjem.

LES: Refser Fredrikstads legemiddelbehandling

Svikt flere steder

Tilsynet ved Ryggeheimen avdekket svikt på områder knyttet til organisering, styring og ledelse når det gjelder legemiddelbehandlingen.

- Slik tingene er i dag risikerer kommunen å ikke oppdage at eldre får feil medisiner, sier seniorrådgiver hos Helsetilsynet i Østfold, Astrid Sponheim Hunderi.

Helsetilsynet mener at sykehjemmets såkalte "internkontroll" ikke er tilstrekkelig god nok, noe som gjør ledelsen ikke kan følge opp om lovverket følges i praksis.

- Kjenner ikke reglene

Ifølge rapporten sørger heller ikke kommunen for at de ansatte har god nok kunnskap om regelverket som gjelder legemiddelbehandling.

- Flere av de vi intervjuet kjente ikke godt nok til reglene, sier seniorrådgiveren.

- Hvor stor sjanse er det for at pasienter kan bli feilmedisinert på Ryggeheimen?

- Det er umulig for Helsetilsynet å si noe om. Jeg ønsker heller ikke kommentere akkurat det, sier Sponheim Hunderi til NRK.

Tre ukers frist

Kommunen har nå fått en frist på tre uker til å melde tilbake dersom rapporten inneholder feil.

- Deretter vil det utarbeides endelig rapport. Helsetilsynet i Østfold vil ikke avslutte tilsynet før kommunen har satt i verk tiltak som sikrer at kravene i lovgivningen etterleves, sier Sponheim Hunderi.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Telenor sliter på Aspedammen

    Telenor innrømmer at de har problemer med å få reparerte bruddet på telefonlinjene til Aspedammen i Halden kommune. Telenor må ha sikkerhetsmannskaper på plass, ettersom arbeidene skal skje ved jernbanelinja. Det er dette som tar tid, ifølge kommunikasjonssjef Anders Krokan i Telenor.

  • Erstatningssak om Hankø-hytter

    Selskapet Hankø Utvikling og staten møtes nå i retten i en erstatningssak. Det er utbyggeren som krever erstatning for at byggeprosjektet med utleiehytter i Hankøsundet ble forsinket som følge av at Fylkesmannen i 2017 nektet igangsettelse, skriver Dagens Næringsliv.