Sverige rystet av terrorhandlingene

I Sverige tennes lys og fylles kirker til støtte for Norge etter terrorhandlingene fredag.

Flagg på halv stang på Svinesund

FLAGG SIDE OM SIDE. På svensk side av Svinesund har de norske og svenske flaggene hengt på halv stang side om side denne helgen.

Foto: Privat

I Sverige tennes lys og fylles kirker til støtte for Norge, som er rammet av bombeattentatet i Oslo og massakeren på Utøya.

Lørdag arrangerte Strømstad kommune og den svenske kirken i byen et åpent møte i Stadsparken i sentrum.

Ordfører Ronny Brorsson og varaordfører Sven Moosberg var tilstede, da rundt 100 mennesker var samlet i parken.

- Kära Strömstadsbor, vi har samlats här i dag för att uttrycka vår djupa medkänsla med de som drabbats av de fruktansvärda attentaten i Oslo igår, sa Ronnie Brorsson i innledningen til sin appell, i følge Strømstad Tidning.

- Har gått veldig inn på oss

I Strømstad kommune er det opprettet et krisesenter i anledning de to hendelsene og kommunens kirker er åpnet.

Tragedien i Norge har rystet svenskene forteller Peter Birgersson Dafteryd - som er Kriseinformationsansvarilg i Strømstad kommune til nrk.no.

- Denne hendelsen har gått veldig inn på oss i Sverige.

Fra kommunens side ønsker vi å åpne for at alle, som har behov for hjelp eller rnoen å snakke med, får denne muligheten, sier Birgersson.

Les også:

Peter Birgersson, informasjonssjef Strömstad kommune

-OPPRØRENDE OG UFATTELIG. - Hendelsene har gått veldig inn på den svenske befolkningen, sier Peter Birgersson Dafteryd - som er Kriseinformationsansvarilg i Strømstad.

Foto: Rainer Prang / NRK

En av ti er norsk

Strømstad kommune har tette bånd til Norge, og en av ti innbyggere i kommunen er nordmann.

Lørdag morgen opprettet Strømstad kommune et krisesenter, der de som har behov for det kan ta kontakt.

- Vi visste ikke hvor mange det kunne være som hadde et behov for hjelp, og ville derfor komme i forkant.

Lørdag opprettet vi et krisemottak med en gang vi hørte omfanget av de forferdelige hendelsene fra Oslo og Utøya, sier Birgersson.

Krisemottaket er dels ment å skulle bistå fastboende svensker og nordmenn i kommunen, som kan ha slekt på norsk side og være rammet av attentatene, men også andre som trenger støtte.

- Den andre gruppen er de mange norske turistene, som befinner seg her på sommeren, og som kan ha et behov for hjelp, sier Peter Birgersson.

Les også:

Strömstad rådhus

TETTE BÅND OVER GRENSEN. En av ti fastboende i Strømstad er nordmann. Strømstad kommune har opprettet krisemottak for fastboende og tilreisende etter attentatene i Oslo og på Utøya.

Foto: Rainer Prang / NRK

Kirkene åpne døgnet rundt

Siden fredag kveld, da meldingene om omfanget av terrorhandlingene i Oslo og på Utøya etter hvert ble kjent, åpnet Strømstad kommune både kirken i Strømstad og på Koster.

- Disse kirkene skal være åpne det meste av døgnet. Dit kan man komme for å tenne et lys, og snakke sammen.

Man kan sette seg ned og minnes de som er så uendelig hardt rammet av dette, sier han til nrk.no.

Det kom mange mennesker til kirkene i Strømstad denne helgen.

- Det er var mennesker, som var sjokkert og fortvilt. Både svensker og nordmenn, og først og fremst ungdommer, sier kirketjener Barbro Alvring til Strømstad Tidning.

Flaggene på halv stang

Også i Uddevalla kirke, lenger sør i Sverige og i flere av grensekommunene til Norge, har attentatene i Norge blitt markert med samlinger i kirkene.

- Det føles godt at så mange vil komme hit og dele med seg av hverandres tanker, sier kirketjener Anita Nestorsson i Uddevalla kirke til avisen Bohuslänningen.

I Stockholm har Socialdemokratene, som tilsvarer Arbeiderpartiet, holdt en stor minnesamling. Flere av de unge på Utøya var representanter fra Sverige.

Mange steder langs grensen henger svenske flagg på halv stang.

Västra Götalandsregionen, som er Østfolds nabofylke, sendte fredag et 20-tall ambulanser til de norske byene på Østlandet, som måtte avgi sine ambulanser til Oslo og Utøya.

- Vi gråter og sørger sammen med dem

Strømstad kommune sendte lørdag kondolansebrev til den norske ambassaden i Stockholm.

Strømstad kommunes kondolansebrev