Svelget én kilo kokain

To polakker svelget til sammen én kilo kokain før de satte seg i bilen til Norge.

De to mennene i 30-årene ble tatt av tollerne på Svinesund på ettermiddagen søndag 29. april. De fortalte tollerne at de skulle til Oslo for å søke jobb.

Tollerne bestemte seg for en grundig kontroll av både kjøretøyet og de to mennene. Det ble gjennomført søk med narkotikahund, uten markering for funn av narkotika.

Da det oppsto mistanke om at mennene hadde svelget narkotika, anmodet Tollvesenet om innvendig kontroll på sykehus.

Røntgenkontrollen bekreftet tollernes mistanke og tollbeslaget ble på èn kilo kokain.

– De hadde svelget en halv kilo hver. Dette er ikke en vanlig måte å gjøre det på når man kommer i bil. Det er mange gjemmesteder i en bil, som man stort sett velger fremfor å gjøre det på denne farlige måten, sier kontorsjef Wenche Fredriksen ved Tollregion Øst.

Smuglerne er overlevert mannskap fra Østfold tolldistrikt som står for etterforskningen av smuglingsforsøket.