NRK Meny
Normal

Svak lysning for Halden

Økonomirapporten fra rådmannen i Halden per mars 2012 viser et merforbruk på 108,1 millioner kr i forhold til vedtatt budsjett for 2012.

Halden kommune rådhuset

SVAK FORBEDRING. I forhold til rapporteringen per februar viser prognosen en positiv utvikling med 0,8 millioner kroner for Halden kommunes del.

Foto: Rainer Prang / NRK

Kommende torsdag får formannskapet i Halden kommune seg forelagt hvilke kutt- og sparetiltak konstituert rådmann Eivind Hansen mener må til, for at kommunen skal komme best mulig ut av den økonomiske situasjonen Halden befinner seg i.

Fra 2011 har kommunen et underskudd på nærmere 140 millioner, og både kutt og økte avgifter og gebyrer er varslet for 2012.

Les også:

Stygg minus med lite pluss

På Halden kommunes hjemmesider har rådmannen torsdag kveld lagt fram enhetenes økonomi ved utgangen av mars 2012 i forbindelse med dokumenter til formannskapsmøtet den 26. april i år.

Prognosen per utgangen av mars viser at Halden kommune kan få et merforbruk på 108,1 millioner kroner i forhold til vedtatt budsjett for 2012.

I forhold til rapporteringen per februar viser prognosen en positiv utvikling med 0,8 millioner kroner.

Les også:

Dobbel rådmannslønn koster

Momskompensasjon fra investeringer er økt med 2,5 millioner kroner i forhold til prognosen per februar.

Området til rådmannen har et økt negativt avvik med 3 millioner kroner i forhold til forrige rapportering.

Årsaken til det er blant annet dobbel rådmannslønn i tre måneder.

Den forrige rådmannen ble tidligere i år sagt opp og har tre måneders oppsigelsetid, før han går over i Halden Byutvikling as.

Konstituert rådmann Eivind Hansen overtok rådmannsfunksjonen fra mars i år.

Fellesinntekter svikter

Det er konstatert en økning i kostnadene til revisjon.

Teknisk og undervisning har en forbedring av sine prognoser på henholdsvis 3,2 millioner kr og 0,9 millioner kroner, mens Helse har en økt negativ prognose med 2,3 millioner kroner, som i hovedsak skyldes at ferieavvikling og vikarer har vært prognostisert for lavt.

28,5 millioner kroner av det forventede avviket for 2012 på 108,1 millioner kroner skyldes svikt i fellesinntektene.

I dette avviket ligger bortfall av budsjettert skjønnstilskudd med 10 millioner kroner.

Har ikke råd til å investere - mister momskompensasjon

Momskompensasjon fra investeringer er redusert med 7,0 millioner kroner i forhold til budsjett, som følge av utsatte investeringsprosjekter.

Prognosen av finanspostene viser også 11,2 millioner kroner i netto negativt avvik i forhold til vedtatt budsjett.

Prognosen har ikke tatt høyde for eventuelle utgifter relatert til oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn.

Det ble avsatt 18 millioner kr i regnskapet for 2011 for å møte utbetalingene til oppreisningsordningen i 2012/2013.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

 • Åpner for " drop in " vielse

  I høst åpner Sarpsborg kirke opp for "drop-in-vielser".

  Prest i Sarpsborg kirke, Ragnhild Hansen, sier etterspørselen etter mindre seremonier er økende.

  Nå blir det mulig å gifte seg enkelt, høytidelig og uten lang ventetid i Østfold.

  Sarpsborg kirke
  Foto: Sebastian Nordli/NRK