Superattraktive 60-åringer

Østfold-bedriftene mangler 4.100 arbeidstakere. Nå har 60-åringene blitt hotte i arbeidsmarkedet.

Logo NAV

En fersk undersøkelse gjennomført av Nav Østfold viser at det er manko på godt over 4.000 arbeidstakere her i fylket.

Behovet er nesten dobbelt så stort i år som i fjor.

1 av 3 bedrifter svarer at de kommer til å øke arbeidsstokken fremover, og like mange svarer at det nå er vanskelig å skaffe kvalifisert arbeidskraft.

Sliter med rekruttering

Direktør i Nav, Sverre Jespersen, sier det først og fremst dreier seg om mangel på fagarbeidere innen bygg, anlegg og industri. Og bedriftene sliter med rekrutteringen.

- Det er et enormt press i markedet nå, fastslår han.

- Mange vil ikke kunne levere tjenestene de ønsker å levere. Dette vil da antakeligvis skru prisene opp på disse områdene, legger Jespersen til.

60-åringene er hotte

Den store mangelen på arbeidskraft med tilstrekkelig kompetanse har ført til at arbeidstakere over 60 år er blitt svært så ettertraktet.

- Tidligere var tilbakemeldingen at det var vanskelig for folk som nærmet seg 60 år å få jobb. I dag er eldre arbeidstakere like mye verd - kanskje hos en del bedrifter også mer verdt - enn yngre arbeidstakere, sier Jespersen.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Får ikke serviceskilt

    Bensinstasjonen Hobøl Auto ved Elvestadkrysset har fått endelig avslag på søknaden om å få skilt til stasjonen på nye E18. Vegdirektoratet sier at det er strengere kriterier for å få serviceskilt på motorvei enn på andre veier, og vil ikke endre tidligere avslag. Daglig leder ved Hobøl Auto, Knut Hagen, vil nå klage til samferdselsdepartementet.