Styrker grenseberedskapen for Obama

Politiet intensiverer kontrollene på grenseovergangene ved Ørje, Svinesund og på Moss Lufthavn Rygge.

Politimester i Østfold, Otto Stærk.

Politimester Otto Stærk sier at beredskapen blir ivaretatt i Østfold selv om grensekontrollen styrkes og mannskaper avgis til Oslo.

Foto: Frode Andersen / NRK

Østfold-politiet styrker grensekontrollen i forbindelse med Norgesbesøket til den amerikanske presidenten Barack Obama.

– Grensen er en del av våre oppgaver og blir også ivaretatt både på flyplassen og mot Sverige, sier politimesteren i Østfold, Otto Stærk.

Skal bistå i Oslo

Han forteller at Østfold-politiet også skal bistå sine kolleger i Oslo i forbindelse med presidentbesøket.

Likevel blir de vanlige politioppgavene i Østfold ikke forsømt.

- Vi skal avgi noen mannskaper til Oslo politidistrikt, men har tatt konsekvensen av det og planlagt vår egen beredskap lokalt, og vi har den dekningen som er nødvendig for å kunne ta de oppdragene som kommer, sier Stærk.