Strengere straff for voldtekt

Lagmannsretten har skjerpet straffen for en 48 år gammel mann som i fjor ble dømt for voldtekt av sin kone og mishandling og bortføring av døtrene sine. Straffen har økt fra syv til åtte års i fengsel, der mannen også skal betale 300 000 kroner i erstatning til konen og 175 000 kroner til hver av døtrene. Dette etter at mannen selv hadde anket saken. Saken ble først omtalt av Sarpsborg Arbeiderblad.