Strengere p-regler

Det kan gå mot en strengere parkeringspolitikk i Sarpsborg og Fredrikstad. Styringsgruppa for Bypakke Nedre Glomma foreslår at det skal bli dyrere å parkere i sentrum av de to byene, og at det også skal bli strengere tidsbegrensning. Dette for å sørge for bedre gjennomtrekk av folk. Saken skal nå til politisk behandling i kommunene og fylkeskommunen.