NRK Meny
Normal

Strålevernet krever bedre sikkerhet

Statens strålevern pålegger Institutt for energiteknikk å utbedre sikkerheten ved atomreaktoren i Halden.

Institutt for energiteknikk, IFE Halden
Foto: Rainer Prang / NRK

Det skjer etter at det internasjonale atomenergibyrået sier det er flere feil og mangler ved brann- og strålingssikkerheten ved reaktoren.

Feilene ved brann- og strålingssikkerheten påpekes i en rapport etter en inspeksjon som ble gjort i sommer.

Direktør i Statens Strålevern, Ole Harbitz,  tar rapporten alvorlig.

- De peker på noen forhold som er alvorlige, blant annet dette med brannsikkerheten. Vi har allerede har pålagt instituttet å utrede en gjennomgang av brannsikkerheten og iverksette tiltak der det er nødvendig, sier Ole Harbitz i Statens Strålevern.

- Gammelt anlegg

Det var Statens strålevern som ba det internasjonale atomenergibyrået å undersøke sikkerheten ved Halden-reaktoren i forbindelse med at Institutt for energiteknikk har søkt om ny konsesjon for anlegget i Halden. 

Konsesjonen til de to norske reaktorene på Kjeller og i Halden går ut 1. januar 2009.

- Halden er jo et eldre anlegg, så vi ville være helt sikre på at vi har snudd alle steiner før vi avgir innstilling til regjeringens behandling av konsesjonssøknaden, sier Harbitz.

Statens strålevern skal levere en innstilling til regjeringen våren 2008. 

 - Minner om et russisk atomkraftverk

Naturvernorganisasjonen Bellona er svært kritiske til Institutt for energiteknikks anlegg i Halden, og mener at reaktoren burde ha vært stengt for lenge siden.

- Vi har hele tiden sagt at dette er et gammelt anlegg som burde vært stengt for lenge siden, sier Bøhmer.

Halden-reaktoren ble offisielt åpnet i 1959, og Bellona mener anlegget bærer preg av alderen.

- Når de påpeker brannsikkerheten så har vi ved selvsyn sett en del kabelgater og rørgater som vi har stusset over, og som mest av alt minner om et gammelt, russisk atomkraftverk, sier kjernefysiker Nils Bøhmer i Bellona.

- Må snu alle steiner

Til tross for mangler ved brannsikkerheten ved anlegget, er det trygt å drive anlegget videre, skriver IAEA i sin rapport.

Men Harbitz understreker at manglene ved anlegget i Halden må utbedres.

- Vi kommer ikke til å innstille til ny konsesjon hvis det er forhold ved sikkerheten som ikke lar seg rette opp. Vi er veldig bevisst på at dette er et gammelt anlegg, så vi skal gi Bellona rett i at jo eldre et anlegg er, jo viktigere er det å følge sikkerheten nøye, sier Harbitz.

Interiør fra atomreaktoren i Halden noen dager før åpningen i 1959

Interiør fra atomreaktoren i Halden noen dager før åpningen i 1959.

Foto: Børretzen, Sverre A. / SCANPIX

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Brannvesenet minner om bålforbud

    Brannvesenet i Sarpsborg har slukket et bål ved Hafslund kirke. De minner om bålforbudet som gjelder fra 15. april til 15. september.

  • Se nyhetene fra Østfold

    Programleder: Martin Tangen Schmidt.