Straffesak etter trefelling utsatt

Ankesaken i Borgarting lagmannsrett mot landbruksskolen på Tomb knyttet til felling av om lag 60 trær ved en ørretbekk, er utsatt. En lærer ble dømt til å betale ti tusen kroner i bot, denne dommen blir stående, fordi statsadvokaten har trukket anken mot ham. Ankesaken mot skolen er opprettholdt, men utsatt av lagmannsretten.

Bare noen stubber sto igjen langs Møllebekken
Foto: Fylkesmannen Østfold