NRK Meny
Normal

Støtter forslag om høyspentkabel i bakken

Fylkesmannen i Østfold støtter forslaget om å legge høyspentkabel til Hvaler i bakken i forbindelse med bygging av gang- og sykkelvei.

Sjøkabel

Sjøkabel må det være mellom Tangen på Kråkerøy og Vesterøy på Hvaler i framtiden, mener fylkesmannen i Østfold. I sitt høringssvar om den nye høyspenttraseen støtter fylkesmannen forslaget om å legge jordkabel i forbindelse med gang- og sykkelvei langs Hvalerveien.

Foto: Anne Ognedal / NRK

– Det er et alternativ som sikrer at man får samlet disse inngrepene i naturen i en trasé. Ved å slå sammen disse to tingene blir det minst skadevirkninger på naturen, sier konstituert miljøverndirektør hos fylkesmannen i Østfold Karsten Butenschøn.

Spørsmålet om høyspentledningen til Hvaler skal legges som jordkabel eller gå i luftstrekk skal avgjøres av Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, og saken er ute på en ny høringsrunde.

Hafslund som eier høyspenttraseen, søkte i første omgang kun om luftstrekk. Nå er det også et alternativ med jordkabel etter at både Hvaler kommune og Fredrikstad kommune har lansert planen om å legge den i bakken i forbindelse med gang- og sykkelvei langs Hvalerveien.

– Gang- og sykkelvei kommer

Fylkesmannen i Østfold mener at en gang- og sykkelvei mellom Kråkerøy og Hvaler før eller siden vil tvinge seg fram og derfor er det ønskelig med å kombinere de to prosjektene. I svaret til NVE skriver fylkesmannen at hensyn til miljøvennlig transport, trafikksikkerhet og turisme vil presse fram en gang- og sykkelvei langs fylkesveien fra Kråkerøy og videre ut over Hvaler.

Men det er dyrere å legge høyspentledningen som jordkabel sammenlignet med å ha den i luftstrekk i master. Den løsningen er blant annet avhengig av at de to kommunene er med og betaler den ekstra kostnaden anslått til 70 millioner kroner.

Varsler innsigelse

Hvis det likevel blir luftstrekk ønsker fylkesmannen at det i alle fall bør være jordkabel forbi Lunde på Kråkerøy.

I tillegg varsler fylkesmannen innsigelse, det vil nærmest si en protest, mot to av de foreslåtte alternativene. Fylkesmannen vil ikke godta at kraftledningen legges på vestre del av Kråkerøy. Den ene innsigelsen gjelder luftstrekk mellom Tangen på Kråkerøy og Vesterøy på Hvaler hvor fylkesmannen i stedet mener at det bør legges sjøkabel.

– Det har med faren for at fugler skal kollidere med kraftledningene og skade seg. Det er fuglereservat på innsiden. Også teller hensynet til landskapet, sier Butenschøn.

NVE skal nå samle innspillene og i løpet av året kommer det trolig et vedtak om den nye høyspenttraseen til Hvaler.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: