Støtteordning for barnefamilier

Arbeiderpartiet i Sarpsborg mener det bør bli en støtteordning for barnefamilier når det blir en bomring rundt byen, skriver Sarpsborg Arbeiderblad. I bystyret vil partiet be rådmannen utrede en støtteordning for de som må passere bommer i forbindelse med skole, barnehage og fritidsaktiviteter for barn og unge.