NRK Meny
Normal

Massiv støtte til forebyggende arbeid

Regjeringen har fordelt 2,2 millioner kroner til forebygging av radikalisering. Vel en halv million av disse pengene havnet i Sarpsborg.

ISIL

Flere nordmenn har reist til Syria for å krige. Her poserer medlemmer av IS ved årsskiftet.

Foto: STRINGER/IRAQ / Reuters

350.000 kroner er tildelt et dialogprosjekt i Sarpsborg. Kirkens Bymisjon i Østfold er en av aktørene i dette prosjektet, og det er deres navn som står på departementets liste over tildelinger. Bak prosjektet står Den norske kirke, flere andre menigheter i byen og moskeene i Sarpsborg.

Prost i Sarpsborg

Prost Kari Mangrud Alvsvåg i Sarpsborg.

Foto: Mathias Lunde Kristoffersen

– Vi jobber aktivt med dialog. Vi møtes jevnlig muslimske og kristne ledere her i byen til samtaler og til samhandling. Vi har lagt stor vekt på sammen å kunne gjøre handlinger rettet mot å bygge et godt samfunn for alle, sier prost i Sarpsborg, Kari Mangrud Alvsvåg.

Vil arbeide i hele fylket

– Kulturdepartementet har tildelt over 500.000 kroner til arbeid i Sarpsborg, hva tenker du om det?

– Jeg tenker at grunnen til det er at vi er allerede godt i gang, vi har et godt samarbeid med politikerne, med administrasjonen i kommunen og med politiet. Men vi ønsker ikke sitte og holde på de midlene for oss selv for å bare arbeide med dette i Sarpsborg. Vi vet at både Moss og Fredrikstad og Halden og Askim er steder som er interessert i å være med på dette og som allerede har meldt sin interesse. Vi håper at vi kan få til noe som kan gjelde hele fylket, sier prost Mangrud Alvsvåg.

Politirådet får også penger

I tillegg har departementet bevilget 160.000 kroner til Sarpsborg kommunen og byens politiråd.

– Hovedmålet er å mobilisere lokalsamfunnets motstandskraft mot ekstremisme gjennom dialog. Vi kjenner til at det har vært tilfeller i Østfold med fremmedkrigere som har reist nedover, sier ordfører Sindre Martinsen Evju i Sarpsborg.

Han forteller et kommunen og politirådet søkte om 160.000 kroner og er veldig fornøyd med å ha fått den summen det ble søkt om.

Fredrikstad søkte ikke

Det var 67 kommuner, institusjoner og organisasjoner som søkte om midler da Kulturdepartementet utlyste muligheten for å søke om midler til dialogarbeid på tros- og livssynsområdet og til tiltak for å forebygge radikalisering i oktober i fjor. 13 av de 67 søkerne ble tildelt midler.

Fredrikstad kommune, som er et av de stedene i landet der flest Syria-farere er rekruttert, stod ikke på søkerlisten.

Tilskudd til dialog og forebygging av radikalisering

Mottaker

Sted

Sum

Areopagos, kirkelige dialogsentra

350.000 kroner

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

70.000 kroner

Islamsk Råd Norge

150.000 kroner

Primærmedisinsk verksted, Flerkulturelt senter for helse, dialog og utvikling (Kirkens bymisjon)

Oslo

300.000 kroner

Kirkens bymisjon

Østfold

350.000 kroner

Madina Institute

Oslo/Akershus

150.000 kroner

Forum for Tro og Livssyn

Kristiansand

48.000 kroner

Kirkelig Dialogsenter

Bergen

350.000 kroner

Samarbeidsrådet for tro og Livssynssamfunn

Stavanger

50.000 kroner

Tromsø kommune

Tromsø

150.000 kroner

Drammen kommune

Drammen

78.000 kroner

Hamar kommune

Hamar

60.000 kroner

Sarpsborg kommune

Sarpsborg

160.000 kroner

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Høynet beredskap før NATO-øvelse

    Politiet øker nå beredskapen foran høstens store NATO-øvelse, melder NTB. Borg havn i Fredrikstad skal være hovedhavn for militært materiell under øvelsen. Det betyr at det vil bli betydelig aktivitet i Østfold.

  • Ni forelegg for fart

    Ni bilister må punge ut etter å ha kjørt for fort i Stasjonsveien – fylkesvei 118 – i Skjeberg i dag. Det er 50 km/t på denne strekningen. Den som kjørte fortest holdt 74 km/t, melder politiet.