NRK Meny
Normal

Stort overskudd i Sarpsborg kommune

Sarpsborg kommune kan vise til 106 millioner kroner i overskudd for 2006. Også Halden kommune gikk med et stort overskudd i fjor. 

Sarpsborg kommune
Foto: Rainer Prang / NRK

106 millioner er årsresultatet for Sarpsborg kommune.

Netto driftsresultat er på 174 millioner kroner. 

Kommunen har i 2006 hatt inntekter på rundt 2,2 milliarder kroner.

Dette er det beste resultat for Sarpsborg, siden de ble storkommune i 1992.

Bra også i Halden kommune

Halden kommunes foreløpige regnskap for 2006 viser et netto overskudd på 44,3 millioner kroner. De foreløpige tallene fra Halden kommune viser driftsinntekter på rundt 54 millioner kroner mer enn budsjettert.

Økningen skyldes i hovedsak økte skatteinntekter på 20 millioner og økte statlige overføringer på 30 millioner kroner, skriver rådmannen i en pressemelding.

Driftsinntektene totalt lå på vel 1,2 milliarder kroner i fjor.

Halden kommune fikk en økning i driftsutgiftene i 2006, og foreløpige tall viser at driftsutgiftene havnet på 1.180 millioner kroner, mot budsjetterte 1.090 millioner.

Rådmannen er godt fornøyd med resultatet, men sier i et notat til 2006-tallene at det fortsatt vil kreves fortsatt stram styring for å oppnå økonomisk balanse i 2007.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: