Stort alkoholbeslag på Svinesund

Oslo-mannen hadde kjøpt varene i Tyskland for videresalg i Norge.

Tollbeslag på Svinesund

Bilen Oslo-mannen kjørte var tungt lastet med alkohol.

Foto: Tollvesenet

Oslo-mann i 20-årene ble tidlig onsdag morgen stoppet av tollerne på Svinesund.

Skulle selge alkoholen videre

I bilen hans ble det funnet 963 liter øl.

Han hadde også med seg 610 liter vin og 36 liter brennevin.

Han forklarte tollerne at han hadde kjøpt varene i Tyskland og at han hadde til hensikt å videreselge varene i Norge.

Det er foreløpig ikke klart hva salgs straffereaksjon smugleren får.

Tollbeslag på Svinesund

Det var et stort beslag tollerne gjorde onsdag morgen.

Foto: Tollvesenet

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Flere ble lagt på korridor

    Ikke siden oppstarten på Kalnes har Sykehuset Østfold hatt så mange korridorpasienter som i januar. Da ble totalt 272 pasienter plassert på gangen. Det viser sykehusets egne tall.

    For å spare penger stengte sykehuset et sengetun i november i fjor, men det er ikke hele forklaringen på økningen, ifølge sykehuset.

    Korridorpasienter på Sykehuset Østfold
    Foto: Sykehuset Østfold