NRK Meny

Storkontrakt til Nexans

Nexans har fått en kontrakt på levering av totalt 260 kilometer med sjø- og landkabler som skal koble Beatrice offshore vindpark utenfor det skotske fastlandet til kraftnettet i Nord-Skottland. Kontrakten har en verdi på 2,3 milliarder kroner. Kablene vil bli produsert ved Nexans fabrikker i Halden og på Rognan i Norge, og i Charleroi i Belgia. Leveransene skal starte i sommer, vindparken skal være i drift innen 2019.

Beatrice offshore vindpark
Foto: Nexans

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Klager på nei til felling av ulv

    Østfold Bondelag klager til Miljødirektoratet på fylkesmannens nei til skadefelling av en ulv. I klagen trekker de fram at 11 sauer ble tatt på innmarksbeite i Halden i jul og tidlig i august kom en ulv seg innenfor rovviltgjerder i Rakkestad og tok en sau. Fylkesleder i Østfold bondelag, Svend Arild Uvaag mener ulven må felles for å forebygge at flere husdyr blir tatt

    Ulv tok sau i Halden
    Foto: Lotte Olsen/NRK