Store investeringer gir kutt i Rygge

Rådmannen i Rygge foreslår å kutte i tjenestene og øke eiendomsskatten for å få 2015-budsjettet til å gå opp. – Kall det gjerne den såkalte ostehøvel-gjennomgangen.

Laster kart, vennligst vent...

Rådmannen i Rygge har funnet frem sparekniven i sitt budsjettforslag for 2015.

Kommunen skal investere tungt i både ny ungdomsskole og 25 nye omsorgsboliger i 2015 og årene som følger. Derfor har rådmann Ivar Nævra sett seg nødt til å finne frem sparekniven i sitt budsjettforslag.

– Vi har hatt en god prosess med våre tjenestesteder, forsøkt å gå nøye gjennom hvert enkelt område og lett i alle kriker og kroker. De forslagene vi har gjør at vi kan gå ned litt på driftssiden, sier han til NRK.no.

Blant annet er det foreslått å fjerne de fire midlertidige dobbeltrommene på Ryggeheimen sykehjem, og på den måten spare 2,2 millioner kroner. Sykehjemsplassene som da forsvinner skal dekkes inn ved å endre bruken av eldresenteret.

Økt eiendomsskatt

I 2014-budsjettet gikk politikerne i Rygge inn for å øke lærertettheten for de yngste barneskoleelevene fra én lærer per 28 elever til én per 20. Dette foreslår kommuneadministrasjonen nå å gå tilbake på til neste år.

I tillegg foreslås det å øke eiendomsskatten med nesten 1000 kroner i året for en gjennomsnittlig husstand.

– Eiendomsskatten hos oss ble innført i 2008, og den har stått stille og sågar gått litt ned siden den gangen. VI justerer den nå opp og tilbake på det vi kaller 2009-nivå, justert for prisstigningen. Det vil si at en vanlig enebolig hos oss nominelt vil få en økning i eiendomsskatten på rundt 80 kroner i måneden, sier Nævra.

Ivar Nævra - rådmann Rygge

Rådmann Ivar Nævra håper å unngå oppsigelser av ansatte.

Foto: privat

– Ved den justeringen får vi en økt inntekt til kommunen på rundt sju millioner kroner.

– Håper å unngå oppsigelser

Hvor mye de foreslåtte kuttene i kommunen beløper seg til totalt, kan ikke rådmannen svare på.

– Vi har jobbet oss nedover, og kuttet betydelige summer. Men noe helt eksakt beløp er vanskelig å si. Det er også skjedd store endringer i tjenestebehovet, så noe av dette er naturlig nedtrekk, mens noe naturlig går opp. Noe eksakt klarer jeg ikke å gi, sier Nævra.

Han har uansett tro på at kommunens innbyggere vil få forsvarlige og gode tjenester også i 2015, og at de skal klare å unngå oppsigelser av ansatte.

– Vi har allerede igangsatt en jobb sammen med våre tillitsvalgte for å se på en del justeringer og omstillinger som må til. Nå tror ikke jeg at vi skal behøve å gå til oppsigelser, selv om jeg selvfølgelig ikke kan utelukke det. I første omgang satser vi på å omplassere de folkene vi har innenfor våre eksisterende rammer.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: