Rådmannen i Halden: – Det blir blodig

Rådmann Eivind Hansen i Halden sier at det blir smertefulle kutt i helsevesenet i Halden. Og det blir enda verre.

Eivind Hansen

Rådmann Eivind Hansen i Halden sier at mange enheter i helsevesenet lever farlig for tiden.

Foto: Stein Ove Korneliussen / NRK

Halden kommune har hatt en økning på lønnsutgifter på opptil 20 prosent i enkelte kommunale enheter. Samtidig er gjennomsnittet for resten av landet ti prosent.

Nå skal lønnskostnadene ned, og rådmann Eivind Hansen har fått i oppgave av politikerne å redusere lønnskostnadene med en årlig effekt på 67 millioner kroner innen utgangen av året, selv om alt ikke skal tas innenfor helsesektoren.

– Det blir blodig, sier rådmannen til NRK.no.

Les også: – Vi har altfor mange ansatte

Skal kuttes overalt

Det skal kuttes innenfor alt som ikke er lovpålagte tjenester. Kuttene vil spesielt ramme forebyggende arbeid, siden dette stort sett ikke er lovpålagt.

Dette er de konkrete forslagene:

  • Endret driftsmåte på Karrestad eldresenter
  • Iddebo bofellesskap legges ned
  • Fortsatt underbemanning innenfor fysio- og ergoterapi
  • Fortsatt for få stillinger i rustjenesten
  • Færre stillinger i helsesøstertjenesten
  • Færre stillinger i barnevernet
  • Miljøkontakter i skolen fjernes
  • Reduksjon i til forsterket helsestasjon

Les også: Rådmannens kuttliste

Har ikke penger til lønn

Halden kommune er i en vanskelig driftsmessig situasjon. I fjor gikk kommunen med over 140 millioner kroner i minus, og ligger også i år an til over 100 millioner.

Haldenordfører Thor Edquist sier kuttene formannskapet vedtok torsdag er helt nødvendig for å redusere et altfor høyt antall faste årsverk.

– Vi har rett og slett ikke inntekter nok til å lønne så mange, sier Edquist.

– Verre skal det bli

Rådmannen forteller at det er mange tilbud som lever farlig, «selv om det er et fantastisk tilbud».

– Så verre skal det bli, sier Hansen, og legger til at de jobber med de konkrete tiltakene.

Les også: Vil la kontrollutvalget granske

Altfor mye til private

Kirsti Rørmyr i Fagforbundet i Halden er rasende på kuttlisten. Hun mener at altfor mange tjenester er lagt ut på anbud til private tilbydere. De fleste tjenestene kan driftes av kommunen, hevder hun. På den måten vil kommunen spare penger.

- Ta for eksempel teknisk drift, som er det verste området. Vi har bemanning og økonomi til å drifte ti prosent av det vi gjør og betaler ut til teknisk sektor. 90 prosent har de siste årene ligget hos private aktører, som tjener penger.