Normal

Stor utvidelse av Ørje tollstasjon

Tollstasjonen på Ørje står foran en kraftig utvidelse. Det er omleggingen av E18 på svensk side som tvinger frem en utbygging.

Norsk og svensk toll

Tollen på norsk og svensk side ved Ørje skal nå samlokaliseres.

Foto: Rainer Prang / NRK

Tollvesenet på begge sidene av grensen skal nå samlokaliseres og dagens svenske tollstasjon på Hån blir liggende langt vekk fra nye E18 på svensk side.

Store dimensjoner

Det er i området nord for den nåværende tollstasjonen på Ørje at utvidelsen skal skje.

I tillegg til et større tollområde, må det også beregnes god plass til avkjøringer og veiomlegging.

Og det blir store dimensjoner over den nye Ørje tollstasjon.

- Like stort som Svinesund

- Vi har fått i oppdrag å utrede en utvidelse av tollstasjonen og samtidig tilrettelegge for at det svenske tollverket kan flytte sammen med den norske tollstasjonen.

- I størrelsesorden vil de to tollstedene tilsammen ha en like stor trafikk som det norske tollstedet på Svinesund, sier prosjektleder Olav Væhle i Statsbygg.

Dårlig tid

Men Statsbygg har dårlig tid på seg. Tollen på norsk og svensk side ved Ørje skal nå samlokaliseres og dagens svenske tollsted på Hån vil bli liggende langt vekk fra nye E18 på svensk side.

Derfor må Statsbygg jobbe under høytrykk.

- På svensk side legges E18 om og skal være ferdig i oktober 2008. Det er litt knapp tid for oss til å bli ferdig, men vi jobber etter å kunne bli ferdig fortest mulig etter oktober 2008, sier prosjektleder Væhle.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Strømmen kan forsvinne

    Strømkunder i Sør-Norge må være forberedt på at strømmen kan bli borte i kortere eller lengre perioder.. NVE ber folk om å holde seg borte fra eventuelle strømledninger som ligger på bakken eller henger lavt som følge av den sterke vinden, da disse kan være strømførende.