Stor splid om ulv i Fredrikstad

Men ulvesaken kommer ikke til å ødelegge for et eventuelt rødgrønt samarbeid i byen, sier listetoppene i både SV og Senterpartiet.

Ulv! Ulv!

Ulv er et hett tema i Østfold, men kommer ikke til å ha noe å si for et eventuelt rødgrønt samarbeid i Fredrikstad.

Hans Ek (Sp)

Hans Ek i Sp ser ikke på ulv som noe problem for et eventuelt rødgrønt samarbeid i Fredrikstad.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

Ulvesaken er et hett tema for mange østfoldinger før valget. Tall NRK har hentet ut fra Valgomaten viser imidlertid at det er stor splid om ulv i Fredrikstad.

Undersøkelsen som har blitt besvart av 500 velgere fra byen viser at over 90 prosent av de som stemmer på SV ønsker ulv i Østfold. Samtidig vil 85 prosent av Senterparti-velgerne ha et hjemfylke fritt for ulv.

Les også:

De sprikende meningene vil allikevel ikke ødelegge for et eventuelt rødgrønt samarbeid i byen, det sier Hans Ek i Senterpartiet.

– Den sosiale profilen til Senterpartiet faller godt overens med de tilsvarende profilene til både SV og AP. Dette med ulv ser ikke jeg på som noe problem i den sammenheng, sier Ek.

– Hvis vi kommer i en samarbeidskonstellasjon, så blir det antakelig en sak til sak konstellasjon.

Vil få til en løsning

Camilla Eidsvold, Østfold SV

Camilla Eidsvold i Østfold SV har respekt for de som frykter ulven, men er overbevist om at Sp og SV skal komme til enighet.

Foto: Stig Marlon Weston / SV

Også førstekandidat i SV, Camilla Eidsvold, har liten tro på at ulvespørsmålet har noe å si for et rødgrønt samarbeid.

Eidsvold mener at ulvespørsmålet har lite i lokalpolitikken å gjøre og at spørsmålet må avgjøres sentralt. Det vil dermed ikke få noen stor betydning i et eventuelt lokalt samarbeid.

– Jeg håper ikke det. Altså, jeg skjønner at dette er et viktig spørsmål for veldig mange, og jeg har full respekt for at både barnefamilier og andre som driver med forvaltning av vår natur ser på ulven som en trussel og noe de frykter.

– Men jeg vet at Senterpartiet og SV vil klare å komme frem til en løsning.