Stor skogbrannfare

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap dobler helikopterberedskapen for å hjelpe lokalt brannvesen.

Skogbrann

Brannene kan lett komme ut av kontroll og bli store, dersom det ikke lykkes å slokke allerede i startfasen. Den største skogbrannfaren er knyttet til barskogen, og da først og fremst furuskogen.

Foto: Schrøder, Tor Erik / SCANPIX

I tidsrommet 15. april – 15. september er det et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og mark uten særskilt tillatelse. Engangsgriller blir også definert som åpent ild, i følge brannvesenet.

I enkelte kommuner gis det adgang til i forsvarlig avstand fra skog og mark tillatelse til at det kan gjennomføres åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål uten spesiell tillatelse fra brannvesenet

I slike sammenheng praktiserer flere kommuner ordninger, der det blant annet i god tid før det skal brennes, må sendes melding til brannvesenet og ofte også en søknad.

Les også:

- Vil bli politanmeldt

I de skogrike kommunene Marker og Aremark i Østfold godtas nå ingen form for opptenning.

- Det er ekstremt tørt i skog og mark nå. På grunn av dette innføres totaltfyringsforbud i Marker og Aremark. De som bryter forbudet blir politianmeldt, melder brannsjef Reidar Sæther.

Han sier forbudet kan bli opphevet når brannfaren er lav.

- Dette tilsier flere dager med store nedbør mengder, sier han.

Engangsgrill forbud

Uforsiktig omgang med ild, som blant annet bålbrenning og grilling, er den hyppigste årsaken til skogbrann.

Foto: NRK

Mennesker står bak

De fleste skog- og utmarksbrannene oppstår på våren og forsommeren.

Planterester, fjorårets gress, småkvist og lyng tørker fort opp, og er lett antennelig i perioder med lite nedbør.

Uforsiktig omgang med ild, som blant annet bålbrenning og grilling, er den hyppigste årsaken til skogbrann. Men også gnister fra jernbane og lynnedslag fører til skogbranner.

Cirka 92 prosent av alle skogbranner skyldes menneskelig aktivitet, mens den eneste naturlige kilde til skogbrann er lynnedslag.

Branner i helgen

I Sarpsborg var det lørdag ettermiddag en en mindre gressbrann i nærheten av Tingvollheimen i Sarpsborg.

Brannvesenet fikk raskt kontroll, og saken blir etterforsket av politiet.

Lørdag kveld måtte brannvesenet rykke ut og slukke gressbrann i Vestengveien i Sarpsborg.

Et område på 20 x 30 meter var avsvidd, og også den saken blir etterforsket.

Helikopter sløkkjer skogbrann

DSB overvåker faren for skogbrann over hele landet og vurderer kontinuerlig hvilke beredskapstiltak vi skal sette inn for å støtte brannvesenet.

Foto: MMS-Leif Arne Kinsedalen

Dobler helikopterberedskap

Det er stor skogbrannfare på Sør- og Østlandet, samt deler av Vestlandet. Derfor dobler Direkoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) nå helikopterberedskapen.

Gjennom helgen står to tunge helikoptre klare for å bistå lokale brannvesen.

- Med det tørre varme sommerværet som vi har nå er det viktig at alle oppfører seg slik at det ikke oppstår brann i skog og mark.

Det skal ikke mer til enn glør fra sigarettstumper eller bruk av engangsgriller i naturen for å starte en skogbrann, sier sjefingeniør Heidi Vassbotn Løfqvist i DSB.

DSB overvåker faren for skogbrann over hele landet og vurderer kontinuerlig hvilke beredskapstiltak vi skal sette inn for å støtte brannvesenet.

Meteorologisk Institutts nettside kan du sjekke ut skogbrannfaren der du bor.