Stor forskjell på levekår i Sarpsborg

I et område lever over halvparten av barna under fattigdomsgrensen, forteller folkehelsekoordinatoren.

Marit Pedersen

FORSKJELLER: Levekårsundersøkelsen i Sarpsborg viser at det er store forskjeller på levekårene i kommunen.

Barnefattigdom er fortsatt et stort problem Sarpsborg. Det viser en fersk levekårsundersøkelsen for 2014, skriver sa.no.

– Sarpsborg ligger ganske høyt når det gjelder lavinntektsfamilier. Det har vi gjort over tid. De største forskjellene innad i kommunen ser vi på barnefattigdom, sier folkehelsekoordinator i kommunen, Marit Pedersen, til NRK.

Det er gått to år siden forrige levekårsundersøkelse, og den viste så å si det samme som den ferske rapporten.

Blant annet står det at barnefattigdommen ved en sone i østre bydel er på 55 prosent, og at det dannes soner rundt Sarpsborg sentrum hvor det er knyttet store utfordringer til innbyggernes ve og vel.

I kommunen har man satt i gang en rekke tiltak, uten at det har gitt de store utslagene ennå, sier Pedersen.

– Det har virket i knapt to år. Men det har i hvert fall bidratt til å skape nye møteplasser. Det har først og fremst gått på fysiske tiltak for å styrke miljøet. Vi har nye lekeplasser, vi bygger en ny sentrumsskole og en ny sentrumsbarnehage som vi legger i en utfordringssone, sier hun.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Se TV-sendingen 20.55 her

  • Anmeldt for ruskjøring

    I Moss er en kvinne i 30-åra i kveld anmeldt for å ha kjørt bil i påvirket tilstand og uten førerkort, melder politiet. Kvinnen har erkjent forholdet.