NRK Meny
Normal

Stor avstand i tomtetvist-sak

Den 24 år gamle tomtetvist-saken mellom Halden kommune og Gunnar Bjørnestøl ble avsluttet onsdag. Det er det stor avstand mellom partene.

Halden tingrett

Også under rettsforhandlingenes andre dag i Halden tingrett kom påstander om politisk påvirkning i forhold til tomtesaken fra 1986.

Foto: Rainer Prang / NRK

Etter andre dag av rettssaken den pensjonerte industrimannen Gunnar Bjørnestøl har anlagt mot Halden kommune, er det klart at han krever kommunen for nærmere 750 000 kroner i erstatning og renter.

Bjørnestøl hevder kommunen i 2007 solgte en tomt han hadde kjøpt i 1986. Kommunen på sin side bestrider kravet.

Begge parter krever sine saksomkostninger dekket.

Dom i saken i Halden tingrett faller om to uker.

Les også:

Gunnar Bjørnestøl og Helge Skaaraas

Gunnar Bjørnestøl har saksøkt Halden kommune for dobbeltsalg. Om to uker faller dom i saken. Bjørnestøls advokat, Helge Skaaraas fra advokatfirmaet Bjørge - Skaaraas & co t.h.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Saksøkt for dobbeltsalg

Gunnar Bjørnestøl har saksøkt Halden kommune for det han mener er et dobbeltsalg av tomta han selv kjøpte av kommunen den 1. januar 1986.

Stene Stålprodukter kjøpte tomta av Halden kommune i 2007, og de betalte 2,1 millioner for eiendommen.

I påstanden fra Gunnar Bjørnestøls advokat står det at Halden kommune må betale ham erstatning inntil 2,1 millioner kroner.

VIdere heter det at kommunen skal betale ham erstatning for verdiforringelse av tilstøtende areal, begrenset oppad til rundt 90 000 kroner.

Det ligger også et krav om rentekompensasjon og dekning av saksomkostninger fra Bjørnestøl.

Fra før av har Gunnar Bjørnestøl fått 1,5 millioner kroner fra Halden kommune, og kravet hans er reelt sett på rundt trekvart million kroner.

- Hadde opsjon, fikk prisforhøyelse

Under de to dagene i retten har saksøker Bjørnestøl og hans advokat pekt på at Halden kommune ga Bjørnestøl og hans partner Knut Nilsen i selskapet NewTech AS en opsjon på en tomt på 8 500 kvadratmeter til 38 kroner per kvadratmeter.

Det er hevdet fra saksøker at kommunen ikke hadde anledning til å øke prisen, og stille nye krav til NewTech AS, etter at opsjonen muntlig var akseptert den 30.12.1985.

Fra kommunens side mener man at opsjonen ikke ble akseptert innen fristens utløp, og at tilbudet om å betale kr 53 per kvadratmeter, var et nytt tibud kommunen ga.

Saksøker Bjørnestøl hevder at det ikke forelå krav om byggestart etter fire måneder fra aksept av opsjon, og at bygget skulle være ferdig etter 12 måneder fra byggingen startet, i den første opsjonen.

Halden kommune har pekt på at dette var helt vanlige krav, da tomter på industrifeltet på Sørlie i Halden ble solgt på 80-tallet.

- Husket saken godt

Under onsdagen vitnet tidligere rådmann Nils Vattekar. han var innkalt som vitne av Halden kommune i saken.

Vattekar var rådmann i Halden fra 1985 til 2000.

Den tidligere rådmannen beskrev saken med Bjørnestøl som svært spesiell.

- Kommunikasjonen var veldig spesiell. Halden kommune oppfattet det slik at at kjøper var noe uproffesjonell i forhold til kravene vi stilte, sa Vattekar i sitt vitnemål.

Den tidligere rådmannen fortalte at han hadde vært involvert i flere tomtesalg på industrifeltet, der Bjørnestøl ville etablere sin fabrikk, også som kontorsjef i Halden kommune.

På forespørsel fra Bjørnestøls advokat om Vattekar kjente til at Bjørnestøl og partner hadde fått godkjent byggemelding og byggetegninger av kommunen i 1986, svarte rådmannen at det kjente han ikke til.

- Men allikevel mener du å huske dette godt, sa Helge Skaaras i Halden tingrett.

Referat tomtesak Halden kommune
Foto: Kopi av møtedokument

Møte om å kjøpe tilbake tomt

Etter flere år med stillstand i saken, som startet med forhandlinger om tomtekjøp i 1985, ble det mars 1999 arrangert et møte om å kjøpe tibake tomta fra Bjørnestøl.

En nå avdød saksbehandler i Halden kommune, Nils Vattekar og Gunnar Bjørnestøl møttes på rådhuset.

Ifølge den tidligere rådmannen deltok han kun på starten av møtet, noe Bjørnestøl i sin tilleggsforklaring onsdag helt avviste.

- Vattekar var med under hele møtet, sa Bjørnestøl i Halden tingrett.

Av møtereferatet fremgår at:

"Rådmannen presiserte at et tilbakekjøp må ta sitt utgagsunkt i tomtens markedspris, og at summen fordeles mellom partene i forholdet kr. 38 og kr. 15 pr kvm, altså differenasen mellom det som i sin tid ble innbetalt for arealet og kommunens krav."

- Jeg stiller meg undrende at tilbakekjøp var tema, sa Nils Vattekar i sitt vitnemål onsdag.

Av møtereferatet står det at Bjørnestøl, som da var eneeier av NewTech AS, ønsket 1 575 000 kroner av Halden kommune, men at rådmannen ikke tok stilling til dette.

Politisk press

Det politiske styrkeforholdet i Halden på 80-tallet, og mulig politisk press for å sabotere Bjørnestøl og Nilsens fabrikkplaner, har vært tema i Halden tingrett både tirsdag og onsdag denne uka.

Bjørnestøl og Nilsen var begge medlemmer av Fremskrittspartiet, henholdsvis i Råde og Halden.

- Da man her i Halden oppdaget at to industrimenn knyttet til Frp var i ferd med å kjøpe tomt for å drive næring, så var det mer enn man kunne tåle. Vi ble sterkt motarbeidet, og det er det denne saken handler om, sier Gunnar Bjørnestøl til nrk.no.

Arbeiderpartiet hadde ordføreren, og det politiske styrkeforholdet i Halden gjenspeilet representasjonen i Tomteutvalget, Formannskapet og Kommunestyret.

Vattekar bekreftet politisk press

To ganger i sitt vitnemål brukte Nils Vattekar begrepet "politisk press".

Den ene gangen i forbindelse med Tomteutvalget, som var sammensatt etter datidens styrkeforhold i Kommunestyret.

Utvalget hadde først behandlet saken og gitt en opsjon på tomta til Bjørnestøl og partner på 38 kroner per kvadratmeter.

Ifølge Vattekars vitnemål kunne utvalget ta slike avgjørelser.

Senere tok Tomteutvalget saken opp igjen, og videresendte saken til Formannskapet. Denne gangen var det 53 kroner per kvadratmeter.

På forespørsel fra saksøkers advokat Skaaraas om hvorfor saken havnet i Formannskapet svarte Vattekar at han trodde det dreide seg om politisk press.

- Hvorfor valgte kommunen å holde på så lenge med en diskusjon, sa saksøkers advokat Skaarass.

I følge Vattekar var det på grunn av at en av kjøperne var i kommunestyret.

- Det var et bevisst politisk press i saken den gangen. Det er ikke til å underslå, sa han.

Vattekar sa senere i sitt vitnemål Knut Nilsens partikollegaer i Frp hadde utøvd påvirkning i saken.

Saken stoppet opp

Fra den tidligere rådmannens side ble det i tingretten sagt at årsaken til at tomtesaken aldri fikk noen voldgiftsdom var at det aldri kom så langt.

- Noen av kravene ble ikke etterkommet. Det viktigste kravet var et garantibeløp som aldri kom, sa Vattekar.

I og med at Bjørnestøl og Nilsen ikke aksepterte at kommunen, etter deres oppfatning hadde hevet prisen etter at de hadde akseptert opsjonen første gang, ble det holdt et forliksmøte.

Fra møtet var det enighet om at de skulle innbetale 38 kroner per kvadratmeter, som den første opsjonen lød på, og dernest skulle de stille garanti for ytterligere et beløp, som gjaldt mer-kravet fra kommunen på 15 kroner per kadratmeter.

I følge saksøker Bjørnestøl, ble garantien stilt ved at han sperret et beløp på sin konto. Han kan ikke dokumentere dette, men fastholdt i retten at dette var gjort.

- Vi føler at vi har fulgt reglene i denne saken. Administrasjonen gjorde saksforbereder, tomteutvalget tok endelig standpunkt, sa Vattekar.

Betalte 1, 5 millioner

Det var ikke bare Gunnar Bjørnestøls mangel på dokumentasjon av sperrede penger, som ble trukket fram i retten onsdag.

Halden kommune hadde ikke kunnet finne ut om pengene Bjørnestøl hadde betalt inn var kommet til kommunen.

I følge Bjørnestøls bilag til saken har han betalt både for tomt og tilknytningsavgift.

- 1,5 mill er betalt fordi man ønsket å finne en løsning, og man klarte fra kommunens side ikke å finne dokumentasjon.

Kommunen tar ansvar og tilbakebetaler pengene fra det 24 år gamle kjøpet, sa kommunens advokat Renate Bjørnstad onsdag.

Halden kommune mener summen dekker tapet saksøker kan ha hatt.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Setter opp fartsgrensen på E6

    Fra mandag kan man igjen kjøre i 110 km/t på E6 mellom Korsegården i Ås og Moss, skriver Moss Avis. Gjennom vinteren har strekningen hatt fartsgrense på 100 km/t.

  • Fire av fem bedrifter med mangler

    Fire av fem bedrifter i Østfold og Akershus som ble kontrollert av arbeidstilsynet i februar og mars, hadde feil og mangler på produksjonsutstyr. Slike mangler kan føre til alvorlige skader, mener tilsynet.