NRK Meny

Stopper ikke massedumping

Kommunen rekker ikke å gripe inn i massedumpingen i Skjeberg før tillatelsen går ut, mener utvalgsleder Tor Egil Brusevold fra Arbeiderpartiet. Fylkesmannen har gitt tillatelse til å dumpe masser i sjødeponiet til og med fredag, men Fremskrittspartiet har krevd at kommuneadministrasjonen skal gripe inn og stanse det umiddelbart.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • To alternative Glomma-passeringer

    Det gjenstår bare to realistiske traseer for den nye jernbanebrua over Sarpsfossen, skriver Sarpsborg Arbeiderblad. Det tredje forslaget som har blitt utredet gikk over et deponi til Borregaard som inneholder store mengder kvikksølv. Å legge jernbanen her ville koste over en milliard kroner i opprydding, og er helt urealistisk, ifølge Bane NOR.