Fagforbund mener fengsel bryter loven

Kriminalomsorgens Yrkesforbund mener bruken av midlertidig ansatte i Halden fengsel er i strid med loven. Nå har fagforbundet stevnet fengslet for retten.

Halden fengsel

Kriminalomsorgens Yrkesforbund ønsker en rettssak for å avklare om Halden fengsel bryter loven.

Foto: Sebastian Nordli / NRK

Leder i Kriminalomsorgens Yrkesforbund Knut Are Svenkerud betegner fengslets praksis som en «bruk og kast-mentalitet» når det gjelder bruk av midlertidig ansatte og vikarer. Han vil ha en prinsipiell avgjørelse i retten.

Trenger forutsigbarhet

– Dette er en viktig sak, fordi det handler om forutsigbarhet i for dem som blir tilsatt i Kriminalomsorgen. Det er klart at når en arbeidsgiver i to år eller mer har hatt bruk for den arbeidskraften, så må de tilsettes fast. Da har de det vi kaller et varig behov, og da kan de ikke drive en sånn bruk og kast-mentalitet, sier Svenkerud.

Forbundsleder Knut Are Svenkerud - Kriminalomsorgens Yrkesforbund

Knut Are Svenkerud mener at flere av hans medlemmer bør få fast ansettelse.

Foto: Simon Solheim / NRK

Fagforeningen til de fengselsansatte mener Halden fengsel må ansatte flere av deres medlemmer som har hatt midlertidige kontrakter over flere år.

– Bevisst omgåelse

For fireårsregelen sier at man har krav på fast jobb når man har vikariert i samme virksomhet såpass lenge. Fagorganisasjonen ønsker å teste lovligheten av det de mener å se i Halden Fengsel: At fengslet bevist unngår fireårsregelen ved å bytte ut midlertidige ansatte med nye midlertidige.

– Mener dere at Kriminalomsorgen bytter ut midlertidig ansatte og setter inn nye midlertidig ansatte bare for å slippe å ansette dem fast?

– Ja, vi mener at Kriminalomsorgen som helhet har hatt både en uheldig og feil praksis i forhold til det som går på bruk midlertidig tilsatte. Vi mener de har utnyttet tjenestemannsloven på feil måte og vi har bedt direktoratet om å ta tak i det, samtidig som vi nå har et ønske om å kjøre en rettssak så vi får en prinsipiell avgjørelse på hvordan framtiden skal bli, sier Svenkerud.

Frist til onsdag

Regjeringsadvokaten har frist til 3. desember med å gi et tilsvar til stevningen.

Hverken Halden Fengsel eller Regjeringsadvokaten vil uttale seg til NRK om saken på dette stadiet.