NRK Meny
Normal

Sterk E18-uenighet i Høyre

Høyres fylkesordførerkandidater i Akershus og Østfold, Nils Aage Jegstad og Ingjerd Schou, er på kant med Ås Høyre, med sitt nei til Ski øst.

Høyres fylkesordførerkandidater i Østfold og Akershus, Ingjerd Schou og Nils Aage Jegstad, vil at den nye E18 skal gå fra Elvestad til Vinterbro.

De to toppkandidatene i hvert sitt fylke er dermed på kant med eget lokalparti i Ås. Mens Ås Høyre vil ha Ski øst-traseen utredet, sier de to fylkespartiene et klart nei, skriver Østlandets Blad.

 

Stoltenberg og Navarsete
Foto: MMS-foto: Stephan Reis / NRK

 

Frykter forsinkelser 

I Østfold har byggingen av en ny E18 kommet langt, og både statsminsiter Jens Stoltenberg (Ap) og samferdselsminister Liv Signe Navarsetes (Sp) var på besøk ved E18 i Østfold i januar i år, og de roste da lokale aktører for gode planer og stor samarbeidsvilje.

Nå frykter østfoldingene at Navarsete bestemmer at ytredninger av Ski øst-traseen gjennom Sørmarka skal utredes, og at det vil forsinke hele veiprosjektet.

Det liker Høyres to fylkesordførerkandidater fra Østfold og Akershus dårlig.

–Som gode naboer må vi sørge for å ha en trasé klar, sier Høyres fylkesordførerkandidat, Nils Aage Jegstad fra Vestby til Østlandets Blad.

Ingjerd Schou
Foto: Terje Bendiksby, Bendiksby, Terje

Tilspisses

Kampen om ny trasé for en fire felts E18 mellom Østfold grense og Oslo tilspisser seg, og kampen står først og fremst mellom Follo-kommunene Ski og Ås.

I Ås mener Høyre noe helt annet enn fylkesordførerkandidaten. Høyre i Ås sørget for flertall i Ås formannskap om å be om at også Ski øst-alternativet gjennom Sørmarka skal utredes.

Grunnen er at de mener traséalternativet Elvestad - Vinterbro, som i hovedsak følger dagens E18, vil ødelegge viktige jordbruksområder.

- Vi har et klart mål om å få fram våre argumenter, så får vi håpe at det er nok til å overbevise departementet om at Ski øst ikke er et alternativ, sier Kjernli til NRK Østlandssendingen.

Forsinkes 

Samferdselsministeren har bestemt at begge de to Akershus-alternativene skal utredes nærmere, og ifølge Statens vegvesen vil en Ski øst-utredning sette hele prosessen tilbake et skritt fordi det er et alternativ som opprinnelig ble forkastet, skriver Østlandets Blad. 

Statens vegvesen har tydelig sagt at den nye veien i hovedsak bør følge dagens trasé gjennom dyrket mark i Ås og ende på Vinterbro.

Statens Vegvesen støtter seg blant annet til at en slik løsning vil bli foretrukket av 90 prosent av trafikantene mellom Oslo og Østfold, og mange av dem er lastebiler, viser en ny undersøkelse fra et konsulentfirma.

Ordfører Amund Kjernli tviler på tallet og vil krever ny telling.

Ingjerd Schou og Nils Aage Jegstad mener det er flere årsaker til at traseen bør legges langs dagens E18.  

–En motorvei gjennom Sørmarka vil ikke minst bryte med den nye markaloven som miljøvernministeren har varslet, sier Schou.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Rykket ut til smelteovn

    Nødetatene rykket i natt ut til Kråkerøy etter melding om Kråkerøy om brann i en smelteovn. Det viste seg å være høy temperatur, men ingen brann. Brannvesenet ble igjen for å påse at temperaturen senket seg.

  • Se NRK Østfolds TV-sending 22:55!