Stenger alle skoler på grunn av dårlig hygiene

Kommuneoverlegen bestemte i dag at alle barne- og ungdomsskoler i Fredrikstad skal stenge.

Haugåsen ungdomsskole

Kommuneoverleg Bjørn Størsrud inspiserte skolene sammen med kommunalsjef Kari Sørum og spesialrådgiver Leif Johannessen. Her er de ved Haugeåsen ungdomsskole tidligere i dag.

Foto: Camilla Næss / NRK

Bjørn Størsrud

Kommuneoverlege i Fredrikstad, Bjørn Størsrud, stenger skolene i kommunen.

Foto: Camilla Næss / NRK

– Vi ble enige om at vi stenger samtlige skoler fra onsdag morgen i Fredrikstad. Beslutningen vi tok i dag på et møte klokken 14, etter at vi hadde vært på nye befaringer.

Det sier kommuneoverlege i Fredrikstad, Bjørn Størsrud til NRK.no.

Ikke rengjort etter pinsen

Rett etter pinsen gikk renholderne ut i streik. Derfor er ikke skolene blitt rengjort etter det. Og det merkes.

– Det er generelt dårlig hygiene, og den har blitt dårligere i løpet av disse dagene. Det er lite hygienisk særlig på toalettene. Og enkeltelever kan begynne å få plager med mye støv i lokalene.

Vil holde stengt til streiken er over

Mona Häckert

Rektor Mona Häckert ved Haugåsen ungdomsskole.

Foto: Camilla Næss / NRK

Ingen skoler i Fredrikstad har inntil nå vært stengt. Derimot har samtlige barnehager vært stengt som følge av streiken, med unntak av en spesialavdeling på Kiæråsen.

– Skolene vil fortsette å være stengt inntil streiken er over.

Kommuneoverlegen inspiserte skolene sammen med kommunalsjef Kari Sørum og spesialrådgiver Leif Johannessen.

Eksamen vil gå

Eksamen på ungdomstrinnet 13. juni berøres ikke og gjennomføres som planlagt, skriver kommunen på sine nettsider.

– Hvis vi skal gjennomføre muntlig eksamen, som vi har veldig lyst til å gjennomføre, så bør nok skolen stenge denne uka, sånn at vi har lokaler som vi kan benytte neste uke, sier rektor Mona Häckert ved Haugeåsen ungdomsskole i Fredrikstad.