Normal

Dette betyr statsbudsjettet for Østfold

Vei og tog i Østfold
Foto: Statens vegvesen/Rainer Prang/NRK

I dag presenterte finansminister Sigbjørn Johnsen den avtroppende regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år.

Den rødgrønne regjeringen vil bruke 135 milliarder oljekroner. Det vil si at det fortsatt er 54 milliarder kroner igjen før man når handlingsregelens tak.

Her får du en oversikt over noen av postene som er viktige for Østfold:

Økte kommuneinntekter

Østfold-kommunene vil få en vekst i overføringene som er høyere enn landsgjennomsnittet neste år.

Ole Haabeth på dobbeltspor

Fylkesordfører Ole Haabeth mener rammene for økte kommuneinntekter er positive.

Foto: Odd Skjerdal

Statsbudsjettet legger opp til en vekst på 4,7 prosent på landsbasis, mens kommunene i Østfold i snitt får økte inntekter på 4,8 prosent. Våler får den største veksten (7,1 prosent).

– Vi ligger under i inntekter, så alt det som kan gjøres for at vi skal ta igjen noe av gapet mellom oss og landsgjennomsnittet er veldig positivt, sier fylkesordfører Ole Haabeth om tallene.

Han har ikke tro på at det vil komme store endringer når Solberg-regjeringen tar over.

– Erfaringsmessig blir det ikke veldig store endringer. Jeg håper jo at man ikke begynner å skjære i disse midlene til kommunene, sier Haabeth.

Vei og jernbane

Regjeringen vil bruke nesten 600 millioner kroner på tre E18-parseller i indre Østfold. Det er strekningene riksgrense til Ørje, Knapstad til Retvet og Melleby - Momarken.

I forslaget er det lagt opp til å bygge en ny rundkjøring på riksvei 111, Navestadveien, i Sarpsborg.

475 millioner kroner skal brukes til å modernisere signalanlegget på Østfoldbanens østre linje, i tillegg skal det brukes 317 millioner på å modernisere stasjoner langs østre linje.

– Vi har fått de pengene vi trenger for å fortsette den utrullingen som vi har startet på østre linje. Slik som planene ligger nå kan vi sette i drift nye tog mellom Mysen og Oslo i august 2015, sier prosjektdirektør Jarle Rasmussen i Jernbaneverket.

Plattformer på stasjonene Kråkstad, Tomter, Spydeberg, Askim og Mysen skal oppgraderes.

Kultur

Kulturen i Østfold får en økning i statsstøtten på åtte prosent i den rødgrønne regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år.

Økningen er størst for Viken filmsenter, et regionalt filmsenter som eies av Østfold, Akershus og Vestfold fylkeskommune.

Opera Østfold får også mer penger neste år. Den rødgrønne regjeringen foreslår å øke støtten med en halv million kroner, noe som tilsvarer en økning på 20 prosent.

Operasjef Pål Scott Hagen sier de søkte om mer penger, men han er likevel fornøyd.

– Det at vi får økninger gjør at vi får en tryggere og sikrere planhorrisont, så vi er veldig fornøyde med det. Vi har jo ambisjoner om å utvide, så vi søkte om mer, sier han.

Kultur i Østfold

Tiltak

Vedtak 2013

Endring

Forslag 2014 (alle beløp i 1000-kroner)

Det Norske Blåseensemble anno 1734

22.398

784

23.182

Opera Østfold

3.060

507

3.567

Punkt Ø (Grunnlov 2014: 200)

10.198

557

10.755

Østfold Teater

7.397

259

7.656

Østfoldmuseene

24.688

1.364

26.052

Viken filmsenter

5.300

2.627

7.927

Sum

73.041

6.098

79.139

Østfoldmuseene (investeringstilskudd)

3.000

 

3.000

Fylkesscenen i Fredrikstad

0

0

1000

Utdanning

Høgskolen i Østfold får 73 nye studieplasser. Videre foreslås det å styrke lærerutdanningen med nesten en million kroner, og gi rundt 700 000 kroner til barnevernspedagog-utdanningen.

Totalt får Høgskolen i Østfold en halv milliard kroner.

Frp-politiker Ulf Leirstein synes statsbudsjettet som ble lagt frem i dag er traust og bærer preg av at det kommer fra en regjering som har lite visjoner. Likevel tror han ikke det blir de store endringene når de blå-blå overtar makta.

– Vi kommer nok ikke til å revolusjonere i høst, for dette budsjettet har den sittende regjeringen lagt premissene for. Men det kommer til å bli endringer, sier han.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Se 2255-nyhetene her

    Programleder: Lotte Olsen Jessa
  • Temperaturen økt mest i Fredrikstad

    Fredrikstad havner på andreplass i en analyse fra EDJNet av temperaturøkningen det siste århundret i 558 europeiske byer, melder Nettavisen. Øverst er den svenske Kiruna, der snittemperaturen har økt med 3 grader, det samme som i Fredrikstad.

    Rundkjøring Nabbetorp Fredrikstadbrua
    Foto: Tor René Stryger / NRK