Statistikken som får UP-sjefen til å sukke

I sommer mistet flere førerkortet på veiene i distriktet på grunn av fart sammenlignet med i fjor. Dette til tross for at færre ble kontrollert.

Stein-Olaf Røberg

Distriktsleder i Utrykningspolitiet for Øst og Innlandet politidistrikt, Stein-Olaf Røberg, er ikke fornøyd så lenge folk bryter trafikkreglene.

Foto: Lotte Olsen / NRK

I perioden 30. mai til 31. juli i år mistet 319 førerkortet på grunn av fart i Øst og innlandet politidistrikt. I samme periode i fjor var det 246 som mistet førerkortet på grunn av fart.

1355 færre ble kontrollert i samme området om man sammenligner med samme periode.

– Kunne tatt mange flere

Distriktsleder i Utrykningspolitiet for Øst og Innlandet politidistrikt, Stein-Olaf Røberg, er helt sikker på at de kunne tatt flere råkjørere på veiene hvis de hadde vært fullt bemannet på sommeren.

– Vi har avviklet ferie som de fleste andre, så vi hadde tatt veldig mange flere om vi hadde hatt full styrke på jobb. Men vi synes fortsatt det er mange som kjører fort og noen så fort at de mister førerkortet.

– Senest i går hadde vi en hastighet på Vetatoppen i Fredrikstad på 159 kilometer i 80-sonen. Det sier kanskje litt om nivået. Nå har vi alle mann tilbake på jobb etter ferien, og de produserer hver dag, sier han.

Flere kjører i rus

I fjor sommer ble 65 tatt for ruskjøring, mens i år sier tallet 78. UP-sjefen sier at hvis man ser på hele året, vil man se en kraftig økning sammenlignet med andre år.

– Hvis vi ser på hele året og ikke bare sommermånedene vet vi at vi har hatt en økning hittil i år i forhold til tidligere. Det betyr at vi kommer til å slå rekorden, om vi kan bruke det begrepet, når det gjelder ruskjøring. Det gjelder ikke bare i dette distriktet, men det gjelder også på landsbasis. Det er i seg selv ganske skremmende, sier han.

Røberg sier han ser en utvikling når det gjelder rus.

– Flere kjører påvirket av andre rusmidler enn alkohol. Man kjører da påvirket av narkotika eller andre medikamenter. Det er det vi avslører flere på i disse dager. Vi har fått et instrument som gjør at vi kan analysere spyttet. Det er en god bidragsyter til at vi får det høye tallet vi får på rus, sier han.

Dette ble folk tatt for i trafikken i juni og juli

Øst og Innlandet politidistrikt

2015

2016

Kontrollerte totalt

20.823

19.468

Rapp./Anmeldt totalt

490

597

Forenkle forelegg

2735

3433

Gebyrer

558

412

Skriftlig pålegg

44

23

Førerkortbeslag - fart

246

319

Førerkortbeslag - ruspåvirket

31

34

Førerkortbeslag - adferd/annet

32

15

Feil ved - fart

2385

3411

Feil ved - ruspåvirket

65

78

Feil ved - atferd

677

453

Feil ved - dokument

138

171

Feil ved - verneutstyr

519

368

Avskilting

122

115

Pågr. strprl og utl.

39

43