Stadig flere stemmer før valgdagen

Det kan bli ny rekord i forhåndsstemmingen i Østfold ved høstens stortingsvalg.

Stemmelokale

1365 personer har forhåndsstemt i Moss til nå. Det er nesten like mange som forhåndsstemte totalt i Moss ved forrige stortingsvalg.

Foto: Ingrid Mathilde Langvik / NRK

Stadig flere østfoldinger velger å forhåndsstemme.

Alt tyder på sterk økning

Tallene omkring i Østfold tyder på at det kan bli ny rekord når det gjelder antall stemmer avlagt før valgdagen.

- I Moss er det avlagt 1365 forhåndsstemmer så langt, mens det i 2005 var 1400 totalt, sier valgansvarlig i kommunen, Ingvild Sikkeland.

Ifølge en ringerunde NRK har gjort viser den samme tendensen seg i resten av Østfold-byene.

Sikkeland forteller at tilstrømmingen av velgere har vært jevn siden det ble åpnet for forhåndsstemming 10. august.

- Vi kommer nok til å nærme oss 2000 forhåndsstemmer i år. Vi har jo denne uken pluss en uke til og dessuten noen dager med utvidet åpningstid, sier Sikkeland.

Valgurne

Mange forhåndsstemmer fordi de skal ut og reise og ikke har mulighet på valgdagen.

Foto: Ingrid Mathilde Langvik / NRK

Noen frykter svineinfluensa

Hun forteller at folk oppgir mange forskjellige grunner til at de ikke ønsker å vente til valgdagen med å stemme. Noen oppgir at de er redde for svineinfluensa, andre sier at de ikke vil stå i kø, og atter andre forhåndsstemmer fordi de skal ut og reise og kommer til å være borte på valgdagen.

En av dem som forhåndsstemte i Moss mandag var Anne Boberg. Hun valgte å avlegge sin stemme tidlig fordi hun ikke har anledning på valgdagen.

- Jeg og mannen min skal ut og sanke sau på Haradagervidda, så jeg er ikke tilgjengelig den 14. september, sier Boberg.

Hun sier det aldri var aktuelt å la være å bruke stemmeretten.

- Absolutt ikke. Det er jo å gi bort stemmen din til dem du ikke vil gi den til, så det gjør jeg ikke, sier Boberg.