Språkrådet: Bør hete Askim

Askim er det beste navneforslaget for den nye storkommunen i indre Østfold. Det skriver Språkrådet i sin høringsuttalelse til Kommunaldepartementet. Språkrådet fraråder å kalle kommunen Smålenene, slik tre av kommunene ønsker. Det tredje alternativet, Indre Østfold, kan brukes. Men det er upresist siden navnet bare vil gjelde fem av dagens ni kommuner i regionen.