NRK Meny
Normal

Sp vil innføre rushtidsavgift

Partiet mener de har løsningen på trafikkproblemene i de store Østfold-byene.

Trafikkproblemer i Fredrikstad
Foto: NRK / NRK

Per Inge Bjerknes

Sps gruppeleder Per Inge Bjerknes vil ha et 'grønt løft' i Østfold.

Foto: Senterpartiet

Gruppeleder for Østfold Senterparti, Per Inge Bjerknes, har stor tro på det han kaller «et grønt samferdselsløft for Østfold-byene».

– Dobbeltspor på jernbanen er en viktig hjørnestein, men den lokale trafikken trenger også fremtidsrettede løsninger for å skape attraktive og levende byer, sier Bjerknes til NRK.

I dag oppstår det fort store trafikkproblemer, først og fremst i Fredrikstad og Moss, med til dels lange køer i morgen- og ettermiddagstrafikken.

I følge Bjerknes vil bygging av kollektivfelt og gang- og sykkelstier og betydelig økte driftstilskudd til kollektivtransporten løse mye av trøbbelet.

Ønsker omdiskutert avgift

Sp vil også innføre bilbegrensende tiltak, i form av rushtidavgift i byene. En slik avgift har vært oppe til debatt tidligere, blant annet i forbindelse med svevestøv-målingene i Moss.

– Rushtidsavgiften, som vi tenker oss innført fra 2016, skal også være en finansieringskilde for et bedre kollektivtilbud, forteller Bjerknes til NRK.

Ifølge Sp-politikeren vil partiet ha et løft i tre trinn:

  1. 2011-2015: Utbygging av gang- og sykkelstier og kjørefelt for kollektiv- og næringstransport, herunder forbindelser til havnene for tungtransport.
  2. 2014-2015: Oppbygging av et offensivt og oversiktlig kollektivtilbud med hyppige avganger, god regularitet, enkle overganger mellom ulike transportmidler og konkurransedyktige priser.
  3. 2016: Innføring av rushtidsavgift som bilbegrensende tiltak og finansieringskilde for kollektivtilbudet.

- Ingen god løsning

Gruppeleder for Frp i Fredrikstad, Bjørnar Laabak, synes ikke at forslaget om en rushtidsavgift er en god løsning.

- Nei. Vi mener at finansieringen skulle vært statlig. Det er det ene. Og når man nå er i den situasjon at det frem mot 2016 skal bygges bomstasjoner også i Fredrikstad, mener vi at dette med rushtidsavgift bare blir en økning av bompengefinansieringen og dermed en økning totalt i finansieringen, sier Laabak.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Det må bevilges mer penger

    -Vi løser ikke problemene på Sykehuset Østfold uten å bruke mer penger. Det sier Arbeiderpartiets Stein-Erik Lauvås. I dag var det møte mellom Østfoldbenken på Stortinget og sykehusets ledelse og tillitsvalgte. Lauvås er enig med flere fra sykehuset i at akuttmottaket må bygges ut. -Det må penger til for å løse den daglige driften, bemanningen må stå i stil til hva slags oppgaver som skal løses og dette er helsestatsrådens ansvar, sier Lauvås.

  • Kun 1 av 3 russebiler besto test

    Kun en av tre russebiler bestod den tekniske kontrollen Statens vegvesen har gjennomført de siste ukene. Russen er flinke til å rette opp mangler, men fortsatt er det mange russebiler på norske veier som ikke er godkjent, sier Linda Botten i Statens vegvesen.