Sosialdemokrat fører Strömstad

Ronnie Brorsson (S) blir Strömstads nye ordfører. Strömstad-partiet, Socialdemokraterna og Vänsterpartiet tar styringen sammen.

Strömstad
Foto: Rainer Prang / NRK

Selv om det var Strömstad-partiet som fikk flest stemmer ved valget i september blir det Socialdemokraternas Ronnie Brorsson, som får ordførervervet.

50-årige Ronnie Brorsson har vært med i Strömstad-politikken i flere år, og har blant annet representert byen i Grensekomiteen.

40 år med Centern

Den nye politiske konstellasjonen  bryter en kjede av borgerlig styre helt tilbake til 1960-årene. Fram til nyttår har det vært sammenhengende borgerlig styre i Strömstad, med Centern i spissen i alle år.

Unntaket kom i en kort periode fra 1989 til 1992, da Socialdemokratene styrte byen.

Strömstad-partiet ga etter brakseieren i lokalvalget uttrykk for at de selv ikke var forberedt på å sitte i ordførerstolen i Strömstad.

Ved nyttår går dagens ordfører, Erland Lundquist (C) av.  

Valgresultatet i Strömstad september 2006
Foto: Ill. Strömstad kommune

Flere likheter i partiprogrammene

Strömstad-partiet markerte seg før valget med uttalelser om at Strömstad ble "nedbygd" av nordmenn og andre, som sørget for at byen stod tom om vinteren, men var overfylt om sommeren.

Partiet fokuserte også mye på at unge mennesker i Strömstad har en nærmest umulig oppgave, når de ønsker seg bolig i byen. Prispresset er sterkt, og mange nordmenn med mye penger, sørger for å presse unge mennesker ut av boligmarkedet. 

Av Socialdemokraternas program kan leses at de ønsker å øke boligbyggingen i Strömstad, og partiet tar inn over seg at unge ikke får bolig, og de ønsker å bygge mindre og rimeligere leiligheter som et supplement til annen boligbygging.

Socialdemokraterna har også engasjert seg sterkt i utbyggingen av det såkalte " Canning-området". Etter en voldsom brann i november 2005, der blant annet den gamle hermetikkfabrikken Canning gikk opp i røyk, ble det et stort hull i bebyggelsen i et sentrumsnært område. Mange frykter nå lokalt at hullet skal fylles med boliger, som kun blir benyttet om sommeren.

Ill. foto
Foto: Rainer Prang / NRK

Vil  få området rundt fergekaia til å blomstre

Socialdemokraterna i Strömstad har en "kongstanke" om å få til mer liv rundt fergekaia på Torskholmen, der Color Line så langt har vært enerådig, men der Nye Kystlink snart skal begynne å legge til.

Socialdemokraterna vil at Torskholmen skal bli et sentrum for ulike aktiviteter hele året igjennom, og vil fokusere på byens lange tradisjoner og historie som fiskehavn og sjøfartsby.

Partiet vil, i likhet med flere av de øvrige partiene i byen, redusere biltrafikken gjennom de trange bygatene. Partiet har også et mål om å skape mer etablering i Strömstad, en kommune som allerede har toppet svenske lister med sterk etablering i flere år.