Søreide vil ha liv i Moss Lufthavn Rygge

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ønsker seg nytt liv på Moss lufthavn Rygge. – Vi trenger noen å dele kostnadene med, sier hun.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide trenger ikke den moderniserte rullebanen på Rygge, som er opprustet for å sikre trygge flyvninger med passasjerfly.

Foto: Petter Larsson / NRK

Forsvarsministeren sier dette under et besøk på den militære delen av Rygge. Hun er her for å snakke om at helikopterskvadron 339 om to-tre år skal bli mer dedikert til å støtte spesialstyrkene på Rena.

På motsatt side av flystripa ligger den nå ti år gamle terminalbygningen på Moss Lufthavn Rygge mørklagt og nedlagt. Siste fly gikk 31. oktober i fjor etter at Ryanair la ned sin base her.

Nå flagger Søreide sitt ønske om å få liv i flyplassen, der det jobbet 500 mennesker.

– Vi har jo helikoptrene her og høy luftmilitær beredskap. Og vi har et ønske om å gå inn i et nytt samarbeid med private drivere av Rygge, fordi vi ser historisk og erfaringsmessig at vi kan dele på kostnader.

Og det er ikke lite de tidligere eierne av Rygge Sivile Lufthavn, Olav Thon og Orkla, la ned i flystripa i de åtte årene flyplassen var i drift.

Ryanair på Rygge

Ryanair stengte basen sin på Rygge i fjor høst og dermed måtte lufthavnen stenge. Ryanair har sagt at de kommer tilbake hvis flypassasjeravgiften forsvinner.

Foto: Lars H. Pedersen / NRK
Sterk opprusting

Etableringen av den private Moss lufthavn Rygge i 2008 førte med seg store investeringer i rullebanen. Flere av dem som direkte følge av krav fra flyselskapet Ryanair, som sto for 90 prosent av trafikken på Rygge.

  • Det ble montert høyteknologiske lys over hele rullebanen og etablert et radarinnflyvningssystem som gjør flyplassen til en av de sikreste i Norge.
  • Hele flystripa fikk nytt asfaltdekke, regningen ble delt med Forsvaret
  • Det ble bygget et nytt dreneringssystem og miljøsikring rundt hele rullebanen

– Totalsummen for disse tiltakene var rundt 300 millioner kroner, bekrefter tidligere direktør i RSL, Pål Tandberg.

Dette er i dag Forsvarets eiendom.

Men Forsvaret trenger strengt tatt ikke rullebanen på Rygge etter at jagerflyene ble flyttet til Ørlandet.

Nå ligger en av de flotteste og mest moderne flyplassene i Norge helt brakk, og det er Forsvarets ansvar å vedlikehold den, uten at de egentlig trenger den.

LES OGSÅ: Oppgraderte rullebanen på Rygge i 2010

Delte på drift

Forsvaret tjente på at den private lufthavnen tok store deler av kostnadene for den daglige driften. 80 % av driften ble betalt av Olav Thon og Orkla, fordelt etter antall flybevegelser.

  • Brann- og redningstjenesten på flyplassen ble fra 2014 eid og drevet av det sivile selskapet, og kostnaden fordelt mellom de to partene.
  • Det samme gjaldt for vinterdriften med å holde rullebanen fri for snø og is.

Etter at Forsvaret flyttet jagerflyene fra Rygge, ønsket de ikke å drive flyplassen. Dermed tok den sivile delen helt over, og solgte tjenester tilbake til Forsvaret.

Jobber for nyåpning

I april i år overtok selskapet Jotunfjell Partners den sivile delen av Rygge. De har sagt at de tidligst kan åpne for ny sivil trafikk i 2019.

Denne uka sa også de nye eierne at de er avhengige av å få Ryanair på banen igjen hvis de skal lykkes med å få ny trafikk på Moss lufthavn Rygge.