NRK Meny
Normal

Søppelskandale til kommunerevisjon

Kontrollutvalget i Halden skal bruke 200.000 kroner på gjennomgang av søppelskandale.

Rokke kommunale avfallsanlegg, Halden

BRUKER 200.000 PÅ GJENNOMGANG. Halden kommunes kontrollutvalg har bestilt full gjennomgang av hva som har skjedd ved det kommunale avfallsanlegget, der økonomiske, administrative og tekniske løsninger er beskrevet som 'uten styring'.

Foto: Rainer Prang / NRK

Driften av det kommunale avfallsanlegget på Rokke i Halden er i en rapport fra rådmannen i Halden tidligere i år slaktet.

Rapporten beskriver at det er gjort avtaler i strid med gjeldende regelverk, og det er handlet inn utstyr for store beløp uten forutgående anbudsrunder.

Det er dessuten tatt imot avfall på Rokke kommunen vil måtte betale mer for å bli kvitt, enn man fikk i inntekter på å ta i mot avfallet.

Halden kommunes kontrollutvalg har tatt affære.

- Vi har bestilt en forvaltningsrevisjon, sier fungerende leder i det kommunale kontrollutvalget, Jan Moen (H), til NRK.no.

Les også:

Avfallsanlegg

KOSTER MER ENN DET SMAKER. Avfall, som er tatt imot på Rokke, vil koste kommunen mer å bli kvitt enn det man fikk i inntekter på å ta det imot.

Foto: Rainer Prang / NRK

Uten styring

- Mye tyder på at utviklingen av Rokke Avfallsanlegg de siste årene har vært preget av visjoner mer enn langsiktige planer med forretningsmessig fundament, det sa rådmann Gudrun Haabeth Grindaker i sitt saksframlegg til formannskapets møte den 21. mars i år.

Hun slo fast at økonomistyringen ved anlegget har vært svak.

Rådmannen mente også å ha oppdaget at det bevisst har vært utført disposisjoner, som går på tvers av offentlige anskaffelsesregler i påvente av at en eventuell framtidig endret selskapsform skulle endre rammebetingelsene for drift.

Det er rådmannens oppfatning at satsingen på spesialavfall på Rokke-anlegget ikke framstår som vellykket, og i rapporten hun framla i februar beskrives blant annet mottak av avfall, der man ikke engang har fått dekket inn ved prising av spesialavfall ved deponiavgiften.

Les også:

Til kommunerevisjonen på særbestilling

Kontrollutvalget i Halden har bestilt en gjennomgang av hva som har skjedd ved Rokke-anlegget hos Østfold kommunerevisjon.

Det skal gjennomføres en forvaltningsrevisjon, som betyr tilsyn med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, samt foreta en systematisk vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og oppnådde resultater.

Det er vedtatt egen plan for forvaltningsrevisjon for Halden kommune.

"Forvaltningsrevisjon Rokke avfallsanlegg», som Østfold kommunerevisjon nå skal gjennomføre er imidlertid en særbestilling fra kontrollutvalget i kommunen.

Les også:

Avfallsplass

PÅ TVERS AV REGLENE. Østfold kommunerevisjon skal blant annet gjennomgå rådmannens rapport, der det pekes på at det bevisst synes å ha vært utført disposisjoner, som går på tvers av offentlige anskaffelsesregler.

Foto: Rainer Prang / NRK

200 timer - 200.000 kroner

Av Østfold kommunerevisjons prosjektplan fremgår at arbeidet med forvaltningsrevisjonen av Rokke avfallsanlegg skal pågå fram til og med november i år.

Rapporten skal være klar senest 29. november 2013.

Det skal brukes rundt 200 timer, og prislappen er satt til 200.000 kroner.

For denne summen skal, ifølge prosjektplanen, Østfold kommunerevisjon blant annet finne ut av

 • Hva er årsaken til at ledelsen ved Rokke avfallsanlegg ikke følger gjeldende delegeringer og fullmakter?
 • Hva er årsaken til at overordnet ledelsesnivå i kommunen ikke involveres i avgjørelser av administrative og strategiske spørsmål vedrørende Rokke avfallsanlegg (forutsetter at ikke all myndighet er delegert til avdelingsnivå)?
 • Hva er årsaken til at kommunens interne retningslinjer for anskaffelser ikke følges i prosesser om anskaffelser ved Rokke avfallsanlegg?
 • Hvilke grep er gjort fra rådmannsnivå for å forsikre at avdekket praksis opphører?

- At det budsjetteres med forbruk på 200 timer i forbindelse med forvaltningsrevisjonen av Rokke ligger innenfor kontrakten med Østfold Kommunerevisjon (400 timer i 2013) og er således ikke "nye" penger som går til "gransking".

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for KU, og selv om Rokke ikke var i den opprinnelige plan for forvaltningsrevisjon, så fant utvalget at dette tema var mer dagsaktuelt, og at øvrige planer kunne forskyves, sier fungerende leder i kontrollutvalget Jan Moen til NRK.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

 • Beslagla 500 kartonger

  Tollerne på Ørje stanset i natt en bil og beslagla 100.000 sigaretter. Politiet har pågrepet en estlender som er på vei til arrest og avhør.

 • Ber russen følge reglene

  Politiet skriver på Twitter at de har mottatt vanvittig mange klager mot russ på grunn av støy og særdeles høy musikk. De har ikke hatt kapasitet til å rykke ut på alle meldingene, og anmoder russen på sterkeste om å vise hensyn og forholde seg til gjeldende regler.

  Russen samlet seg for å danse mellom russebiler og busser.
  Foto: Frans Graham Guttormsen / NRK