Søker med røykdykkere

Røykdykkere søker gjennom bygningen i Daniel Legaards gate og har kontroll på seks personer. Det er bosatt 17 personer i bygget, og brannvesenet er i ferd med å banke på dører for å få fullstendig oversikt. Det er ikke meldt om personskader så langt. Politiet melder at de vurderer fortløpende om nabobygg skal evakueres.

Røykutvikling etter lynnedslag
Foto: Christian Nicolai Bjørke / NRK