Snart fullt på kirkegården

Det begynner å haste for å få flere gravplasser i Spydeberg. Det sier kirkeverge i Spydeberg, Asgeir Rønningen.

Hovin kirkegård

Ved Hovin kirkegård er det nesten ikke mulig å gravlegge flere.

Foto: Asgeir Rønningen

– Det er et stort behov for flere gravplasser. Vi har tre kirkegårder, og på Hovin kirkegård er det snart fullt, sier han.

Restriksjoner på kirkegården

Asgeir Rønningen

Kirkeverge i Spydeberg, Asgeir Rønningen, håper det kommer en løsning fort.

Foto: privat

De har vært nødt til å legge begrensninger på hvem som har fått gravplass på Hovin.

– Vi har vært restriktive på hvem som har fått lov til å opprette nye graver. Bare de som bor i sognet til kirken har fått lov til å opprette nytt gravsted, opplyser kirkevergen.

Det har skapt problemer for enkelte.

– Hovin sogn består av en del landbrukseiendommer. Etter hvert som neste generasjon tar over gårdene, flytter gjerne disse mot sentrum. Da tilhører de et annet sogn, og kan derfor ikke gravlegges der man har tilhørighet. Men noen har allerede en familiegrav, og da er det greit, sier han.

Lang prosess

Det har vært en lang prosess for å finne en løsning på problemet.

– Vi må helt tilbake til 2008, da vi startet prosjekteringen. Det har vært foreslått flere alternativer. Et av dem har vært en kirkegård nord for den eksisterende kirkegården, på et jorde. Det andre alternativet, sør-alternativet, ligger i tilknytning til den gamle kirkegården. Disse alternativene har fått lik utredning og det ligger derfor god dokumentasjon til grunn for hvilket alternativ man bør gå for, sier han.

De har prosjektert for 40 år frem i tid, og da trengs det 750 nye graver ifølge Rønningen.

Vil sørge for fortgang

Petter Schou

Ordfører i Spydeberg, Petter Schou, går for sør-alternativet.

Foto: Tomas Berger / NRK

Ordfører i Spydeberg, Petter Schou, sier han skal sørge for at det skjer en fortgang.

– I følge gravferdsloven har kommunen en plikt til å skaffe gravplass til innbyggerne. Det er også viktig å få et gravsted hvor man hører til. Denne saken er langt på overtid allerede, og derfor må det bli en fortgang.

Ordføreren kommer til å gå for sør-alternativet.

– Vi kommer til å gå for den løsningen som knytter gravstedene sammen. Grunnen er at vi ikke ønsker å bruke matjord til å utvide kirkegården. Vi har mye plass i Spydeberg, så det burde ikke være et problem, sier han.