Slipper eiendomsskatt i Marker

Det blir verken budsjettkutt eller eiendomsskatt i Marker neste år.

Marker rådhus

Rådmann i Marker legger fram et budsjett for neste år uten forslag til kutt og eiendomsskatt.

Foto: Kjell-Olav Nordberg / NRK

Til tross for at mange andre østfoldkommuner krever eiendomsskatt neste år, slipper innbyggerne i Marker det.

– Forsiktige politikere

Rådmann Espen Jaavall gir politikerne æren for at neste års økonomi er så god.

– Vi har i en årrekke hatt politikere som har vært realistiske og forsiktige, spesielt når det gjelder å beregne inntektene og tilpasse drifta deretter, sier Jaavall til NRK.

215 millioner kroner har Marker kommune å rutte med i neste års budsjett. Og mens rådmenn i flere Østfold-kommuner foreslår dramatiske kutt og innføring eller økning av eiendomsskatt, er situasjonen en helt annen i Marker.

– Vi skal klare å sy sammen et budsjett som vi absolutt kan leve med, sier rådmannen.

Kraftig økning av pleie- og omsorgsbudsjett

Grensekommunen i Indre Østfold har gått med overskudd de ti siste årene. I år og neste år ser rådmannen at de har kraftig utgiftsøkning på barnevern, pleie- og omsorg og på grunn av samhandlingsreformen.

– Vi har klart å styrke budsjettene på de områdene, i tillegg til at vi unngår kutt på andre områder. Dermed er vi fornøyd med situasjonen vi befinner oss i, sier Jaavall.

Og dermed blir det altså ikke nødvendig med innføring av den upopulære skatten.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Operaen kan vinne publikumspris

    Norsk Publikumsutvikling har nominert Opera Østfold til en publikumspris. Operasjef Pål Scott Hagen sier de er nominert for aktivitetene de har utenfor de store opera-oppsetningene på Fredriksten festning, slik som pubkvelder, konserter på frivillighetssentraler og lignende.

  • Uhell ved Mosseporten

    Et trafikkuhell på av- og påkjøringen ved E6 kryss 14 Mosseporten retning sørover påvirker trafikken. Det er mulig å passere, ifølge Vegtrafikksentralen.