NRK Meny

Slipper å male om hytta

En hytteeier i Halden har fått fylkesmannens medhold i at hun både skal slippe å male om hytta og å betale tvangsmulkt til Halden kommune. Saken kom opp fordi en person hadde klaget og mente at bygget hadde en sterk, gul farge, som skilte seg ut i terrenget, og som var i strid med kommunens krav. Kommunen påla hytteieren å male om. Fylkesmannen mener vedtaket må oppheves, fordi bestemmelsene kommunen viser til, er feil rettsanvendelse.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Kjørefelt stengt på E6

    Nordgående kjørefelt på E6 på Sandesund bru i Sarpsborg er stengt på grunn av brann i en bil.