NRK Meny
Normal

Slik vil de endre trafikken i Østfold

Samferdselministeren fikk i dag trafikketatenes prioritering for neste 12-årsperiode. Det betyr store endringer, også i Østfold.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mottar innspill til Nasjonal transportplan
Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Planen ble overlevert til statsråd Ketil Solvik-Olsen klokken ti i formiddag. Nå blir det minst ett år med endringer påvirket av politisk tautrekking og hestehandling før transportplanen vedtas neste sommer.

– Dette er transportetatenes utgangspunkt, sier Olav Moe, som leder Østfold fylkestings samferdselskomité.

– Nå skal det saumfares av alle fylker, kommuner og andre interessenter, og til slutt stortingsbehandles neste år. Så dette er en lang prosess med mye tautrekking.

Her er noen punkter som gjelder Østfold

  • Transportetatene vil bli kvitt etterslepet på vedlikehold på vei og bane i Norge. Det trengs 55 milliarder kroner for å ta igjen manglende vedlikehold, og dette skal gjøres i løpet av planperioden for Nasjonal Transportplan for 2012 til 2029.

Et stort etterslep har vist seg i store problemrer både på bane og vei. Hvis en ikke tar vare på de investeringene som er gjort, vil dette bare forfalle og bli enda dyrere i neste runde.

Olav Moe, leder samferdselskomiteen (KrF)
  • Videre utbygging av dobbeltspor mellom Sarpsborg og Halden ligger ikke inne i planperioden som går til 2029. Dobbelspor hele strekningen mellom Oslo og Seut i Fredrikstad er prioritert, mens videre til Sarpsborg er ikke like høyt prioritert.
  • Borg havn har høy prioritet, og topper lista av tiltak som bør gjennomføres i Oslofjorden. Etatene vil bruke totalt 793 millioner kroner på å utvide Røsvikrenna og gjøre ferdig innseilingen til Borg havn. Dett skal ifølge forslaget i løpet av 2021. Etatene nevner også at det er nødvendig å utbedre innseilingen til Moss havn, men tidfester ikke det i NTP.
  • Østfold for også sin del av de varslede superveiene for syklister. Transportetatene vil bygge en sykkelekspressvei mellom Grålum og Kalnes i nedre Glomma.
  • E18 fra fylkesgrensa til Vinterbro bør også ferdigstilles i tidsperioden. Det er også beregnet at en fergefri forbindelse mellom Moss og Horten vil koste ca 50 milliarder kroner.

Et stort etterslep har vist seg i store problemrer både på bane og vei. Hvis en ikke tar vare på de investeringene som er gjort, vil dette bare forfalle og bli enda dyrere i neste runde.

Olav Moe, leder samferdselskomiteen (KrF)

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Se NRK Østfolds TV-sending 20:55

  • Militærøvelse i Fredrikstad

    Flere militærhelikoptre er i lufta over Fredrikstad i kveld som følge av en øvelse som pågår fram til fredag. Det er Luftforsvaret som står bak.