NRK Meny
Normal

Slik lærer de å stanse farlig smitte

Øvelsens scenario er alvorlig, men realistisk: I en låve i Ås er det oppdaget miltbrannsmitte. Mattilsynet og Sivilforsvaret har kort tid på seg til å stanse spredningen av den farlige bakterien.

Sivilforsvarsøvelse Ås
Foto: Lotte Olsen / NRK

– Her øver vi som om det er funn på flere gårdsbruk, og at det er kommet ut i dagligvarehandelen. Vi må spore og stoppe, gjøre ulike tiltak for å hindre at smitten sprer seg, sier regiondirektør Karina Kaupang i Mattilsynet Oslo, Akershus og Østfold.

– Det er en reell situasjon. Det er lenge siden vi har hatt tilfeller i Norge, tilbake til 1993.

Mattilsynet har et viktig samfunnsoppdrag. Vi er gode på dette, men vi blir jo enda bedre med å øve.

Karina Kaupang, regionleder Mattilsynet

Øvelsen er sentrert rundt avlsfjøset til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås. Opp mot 180 mannskaper fra Sivilforsvaret, Mattilsynet og brannvesenet i Follo deltar. I dag, på øvelsens dag to, haster folk rundt i vernedrakter og karanteneutstyr. Men sitter også etter hvert ned til en felles matbit.

Uten mat og drikke, osv.

– Nå er det servering av baguetter, senere blir det vafler og kaffe, sier øvingsansvarlige Beate Reinskou i Østfold sivilforsvarsdistrikt.

Karina Kaupang, Mattilsynet

Siste meldte miltbrann-tilfelle i Norge var i 1993, sier Mattilsynets Karina Kaupang. Skjer det igjen, blir det strenge sikkerhetstiltak med nedslakting av hele bestander.

Foto: Lotte Olsen / NRK

Hadde det vært tid til baguetter hvis dette var en reell smittekrise?

– Hvis Mattilsynet har sagt vi var i en trygg sone, så må vi stole på det.

Driller strenge tiltak

Mattilsynet er i gang med sitt saneringsteam. Det er på tide å 'avlive' dyr der det er påvist smitte. Samtidig jobber staben på Mattilsynets regionkontor med avklaringer av faglige problemstillinger som kan dukke opp underveis, og med å forholde seg til de ulike regelverkene som blir relevante ettersom hendelsene utvikler seg.

– Miltbrann er en bakterie som kan smitte både dyr og mennesker, sier Kaupang.

– Den er veldig smittsom, det betyr at vi må ta strenger forholdsregler når vi gjør funn av denne bakterien. Det betyr avliving av de besetningene der det er påvist funn, og det er flere tiltak i hele næringskjeden for øvrig.

Det er svært mange medarbeidere i Mattilsynet, både innen dyrehelse og næringsmiddel, som er aktive i dag, sammen med kolleger fra Hedmark og Oppland. Det handler om å finne ut hvor kjøtt fra smittede besetninger har blitt skaltet, delt opp og fraktet ut til matvarebutikkene. Og det må klare beskjeder med forholdsregler ut til befolkningen.

– Er det for eksempel mistanke om smitte i melk, så må folk få vite at de ikke engang må åpne melkekartongene. Bare levere dem tilbake til butikken.

Må øve

Mattilsynet øver mye, men det er viktig med disse store øvelsene, sier regionlederen.

– Det er kjempeviktig. Mattilsynet har et viktig samfunnsoppdrag. Vi er gode på dette, men vi blir jo enda bedre med å øve.

Reinskou er helt enig at det er essensielt å øve.

Bente Reinskou, Sivilforsvaret

Det er viktig å øve sammen med de etatene vi skal jobbe sammen med når det er alvor, mener Sivilforsvarets øvingsansvarlige Bente Reinskou.

Foto: Lotte Olsen / NRK

– Det er viktig for oss å øve sammen med andre etater, det er de vi skal bistå i en reell situasjon. Det er også gøy å motiverende å få være med på slike ting, sier den øvingsansvarlige adjutanten.

Men Sivilforsvaret er jo med på alt. Kan dere være eksperter på alle mulige former for krise?

– Vi har mannskaper med forskjellig bakgrunn. De som er her i dag er spesialtrente i å bruke renseenheten. Andre grupper har spesialtrening i skogbrann, søk etter savnede, rensing av vann, hva det måtte være.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: