Slår alarm: Åtte av ti øvingslokaler er uegnet

Med avansert utstyr har Norsk musikkråd kartlagt 600 av lokalene som brukes av norske fritidsmusikere til å øve i. Resultatet er nedslående.

Jåtten skolekorps øver

GYMSAL: Jåtten skolekorps gjør som så mange andre korps her i landet, de øver i en gymsal. Mange av gymsalene er uegnet til slik musikk, viser målinger gjort av Norges musikkråd.

Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

– 80–85 prosent av lokalene er uegnet til det de brukes til. Det gjelder enten at lydforholdene i rommene ikke er gode nok, eller at det er for dårlige lagerforhold og liknende, sier seniorrådgiver Erlend Rasmussen i Norsk musikkråd.

De anslår at en halv million nordmenn øver i korps, band eller kor hver eneste uke. Mange øver i gymsaler eller klasserom som sjelden er godt egnet til musikken som spilles der.

Musikkrådet har de siste årene undersøkt 600 av de rundt 10.000 øvingslokalene som brukes ukentlig. Bare 15–20 prosent egner seg til det de brukes til.

Avansert utstyr

En av dem som gjør slike målinger, er Birgitte Magnus. Nå har lederen i Østfold musikkråd rigget seg opp på Nøkleby skole i Fredrikstad.

Birgitte Magnus, Østfold musikkråd

MÅLER: Daglig leder Birgitte Magnus i Østfold musikkråd mener målingene hennes gjør det enklere å velge rett lokale for de ulike formålene.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

– Dette tar for seg hele frekvensområdet fra de dypeste basstonene til diskanter så høye at vi ikke hører dem, sier hun.

Magnus skryter av kommunen hun nå befinner seg i for å ha bevilget 300.000 kroner til tilpasning av øvingslokaler. De færreste kommunene gjør slike grep.

– Uegnede lokaler gjør at opplevelsen av å spille blir dårlig. Man får ikke utviklet seg som musiker, og i verste fall blir man lei og slutter, sier Magnus.

Hun håper kartleggingen kan gjøre de som eier øvingslokalene mer bevisste på hvilke lokaler som egner seg til hva. For et kor kan kanskje bruke et lokale, mens det er uegnet til et band eller et korps.

– Når man har oversikt, så kan man prioritere. Og hvis man ser at det finnes et potensial til å tilpasse et lokale, så kan man gjøre ting for at det blir bedre, sier hun.

Test av akkustikken i øvingslokale

AVANSERT: Ved hjelp av dette måleinstrumentet sjekker Magnus akustikken i lokalet.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

– Ikke jålete

Erlend Rasmussen i Norsk musikkråd mener akustikk kan være vanskelig å forholde seg til, og at også internt i musikkmiljøet er det mange som ikke er klar over hvordan musikkopplevelsen kan bedres ved å være i egnede lokaler.

– Vi ser at for eksempel gymsaler ofte ikke er tilrettelagt for akustikken som et korps har. Mange steder er det så mye klang at det kan være helseskadelig. Der har vi felles interesse med gymlærerne, som også sliter med dette, sier Rasmussen.

– Det er ikke bare at dere er jålete som vil ha kvalitet som i Operaen?

– Nei, vi har romslige rammer for det som er egnethet. Sammenlikner vi med idretten, så ser vi at de har vært flinke til å påpeke behovet for ulike typer arenaer. Man bygger ikke 50-meters svømmebasseng på 45 meter. Det handler ikke om å være jålete, men om å ha greie forhold i musikklivet, sier Rasmussen.