Skuffet over nei til utbedring av Halden havn

Leder for havnestyret i Halden, Truls Breda fra Venstre, er skuffet over at kommunestyret i Halden torsdag sa nei til utbedringer av Halden havn på Mølen.

Truls Breda, Halden Venstre

Truls Breda (V), leder for Havnestyret i Halden havn, er skuffet etter at kommunestyret sa nei til foreslåtte utbedringer av havnen.

Foto: Rainer Prang / NRK

Flertallet i kommunestyret i Halden gikk inn for et forslag fra Høyres Jan Erik Erichsen om at havnestyret må utrede lønnsomheten på kort og lang sikt i å oppgradere det sikrede området på Mølen.

Porter og fylle opp areal

Halden havn hadde bedt om å få bruke over 840.000 kroner til å fylle opp områder på Indre Mølen og nesten 290.000 kroner på elektronisk adgangskontroll og to elektroniske porter. Pengene skulle hentes fra havnens fondsmidler.

– Jeg er jo skuffa over at kommunestyret ikke følger havnestyrets vedtak når havnevesenet ber om penger til sikring og vedlikehold av området, sier Truls Breda fra Venstre.

Han er leder av havnestyret og mener Halden havn har stor aktivitet og trenger en oppussing.

– Det er stor aktivitet her nå. Blant annet har Halden igjen blitt en stor eksportør av tømmer, og det er jo det Halden-historien er tuftet på.

Penger på bok

Halden havn har 7 millioner kroner på fond, og i fjor gikk havnevesenet med et overskudd på 2,7 millioner kroner og omsatte for 10 millioner.

Truls Breda mener det har vært et etterslep på vedlikehold i lang tid, som de i havnestyret nå vil ta tak i.

– Mølen er et område med slitte kaifronter, deler av terrenget ligger under vann når det er høyvann og oppå dette området skal vi tilby næringslivet lagrings-, laste- og losseplass, sier han.

– Sånne forhold vil ikke Havnevesenet tilby kundene sine. Så jeg er glad for at de vil utbedre dette slik at havna fremstår bra for de kundene som havna skal betjene.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Halden Havn

Halden havn har bedt om å bruke 1,2 millioner kroner på utbedring av havneområdet.

Foto: Rainer Prang / NRK

Liten investering

En av disse kundene er Thorvald Grini i Havass Skog, et skogeierselskap som bruker Halden havn.

– Vi stiller oss helt uforstående til at kommunestyret sier nei til å oppgradere havnen. Det er en forholdsvis liten investering kontra den nytten havnen gjør for utskiping av tømmer.

– Hvordan vil du ha havnen?

– I dag er det sånn at indre Mølen er ISPS-godkjent, mens ytre ikke er det. Nå skal det lite til for å få hele området godkjent. For at stedet skal fungere hensiktsmessig for oss, så trenger vi i perioder hele Mølen. På dagens havn er det for liten plass for oss, sier Grini.

Anne-Kari Holm

Anne-Kari Holm i Halden Senterparti.

Foto: Ingrid Mathilde Langvik / NRK

Han ønsker ikke å droppe Halden havn og sende tømmer med lastebiler til andre havner i Østfold og mener det blant annet er lite miljøvennlig.

Kan ende med å droppe kunder

Hvis havnen ikke blir oppgradert ser han for seg at de må takke nei til kunder.

– Vi kan ikke legge all tømmer til kaikanten når båten ligger inne. Vi må flytte rundt på tømmeret og får ekstra transportkostnader, forklarer han.

Thorvald Grini frykter at næringslivet vil velge vekk havnen i Halden.

– Ja, det kan bli redusert virksomhet. Jeg opplever at tømmer fra vårt område er svært etterspurt og vi har trappa opp aktiviteten de siste månedene. Den gode nytten vi har hatt av Halden havn har vært viktig for å kunne øke uttaket av tømmer og øke omsetningen vår, sier Grini.

Senterpartiet stemte, sammen med Venstre og Miljøpartiet De Grønne for nye porter og utbedring av dekket på Mølen i kommunestyremøtet på torsdag.

– Vi fastholder at Halden har behov for Mølen som dypvannskai og lager, og at havna må vedlikeholdes for å imøtekomme industriens behov. Behovet for forbedringer er absolutt til stede. De øvrige partiene stemte imot dette, og gikk i stedet inn for en økonomisk utredning med vekt på inntjening og nytteverdi av investeringen, sier Anne-Kari Holm (Sp) til NRK.no

– Jeg håper at industrien sier klart fra om sine behov. At det er flere som kan være med å kjempe for Mølen som havn i Halden.

Har ikke sagt nei til utbedringer

Ordfører Thor Edquist (H)

Ordfører i Halden, Thor Edquist (H).

Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

Halden-ordfører Thor Edquist avviser at kommunestyret har sagt et endelig nei til å utbedre havneområdet.

– Vi sa ikke nei for all tid, vi sa nei nå, sier Edquist.

– Vi har nettopp hatt mange møter med vårt Robek-nettverk og der har vi lært at når vi investerer og bruker penger må vi ta rede på hva vi får tilbake. Hva det gir av inntekter og hvor lang tid det vil ta. Hvis vi får dokumentasjon på at dette er en lønnsom investering, så vil vi gå for den.

Han regner med at kommunestyret vil behandle saken på nytt over sommerferien. Edquist sier han ikke har gått tilbake på sine løfter om å satse på havneområdet og legge til rette for industrien.

– Det er det deler av området blir brukt til i dag. De som vil bruke havnen i Halden kan gjøre det så mye de vil. Men vi vil vite hva vi får igjen på de pengene vi bruker. Både på drift og investeringer.

– Tror du hele havneområdet vil bli brukt som havn i Halden i fremtiden?

– Det skal lages en havnestrategi for å se hvilket potensial havnen har. Men det er ikke til å legge under en stol at Halden ligger litt dårlig til geografisk til å bli en stor havn fordi det er langt til Halden.

Handler ikke om hva man får igjen

Venstres Truls Breda liker ikke at ordføreren vil ha en kost-nytte holdning til Halden havn.

– Det handler ikke om investering. Det handler om vedlikehold for å møte kundenes ønsker og behov og det berømmer jeg havnevesenet for å tenkte på.

Breda er tydelig på at havnevesenet har egne penger som den kan bruke til å oppgradere forholdene på Mølen.

– Havnevesenet har en egen økonomi hvor inntektene kun skal gå til havneformål. Det er helt i tråd med lovverket å bruke pengene en har på fond til å ruste opp havnen og kunne tilby de som betaler for havnevirksomheten gode fasiliteter, avslutter Breda.