Skoleplass i Østfold

I går fikk alle som har søkt videregående opplæring i Østfold svar på om de har fått ønskene sine oppfylt. Ifølge Østfold fylkeskommune har alle søkere med ungdomsrett fått tildelt skoleplass.

De som har fått tilbud om plass må svare innen tjueandre juli. De som svarer etter fristen vil miste sin skoleplass.

Det er første gang siden innføringen av reform 94 at alle søkere med ungdomsrett har fått tilbud om skoleplass.