NRK Meny
Normal

Skolepengeforslag: Et rent kutt for HiØ

Regjeringens forslag om innføring av skolepenger for ikke-europeiske studenter vil bety et rent kutt i budsjettene til mange av landets universiteter og høgskoler.

Høgskolen i Østfold, Halden

Høgskolen i Østfold vil ikke kunne dekke inn det foreslåtte bevilgningskuttet ved å kreve skolepenger.

Foto: Rainer Prang / NRK

Regjeringen vil kutte 160 millioner kroner i bevilgningene til høyere utdanning, under punktet "tiltak for studieavgift for studenter utenfor EØS-området og Sveits." Men kuttet fordeles flatt etter budsjettstørrelse, ikke etter antall utenlandske studenter ved hver skole. Det betyr at skoler med få utenlandsstudenter vil måtte kreve enorme summer per utenlandsk hode om disse skal dekke inn det foreslåtte kuttet.

Store variasjoner

I forbindelse med innføring av skolepenger legger regjeringen i budsjettforslaget for 2015 opp til et kutt i årlig bevilgning til Universitetet i Nordland på omtrent tre millioner kroner. Universitetets 387 aktuelle utenlandsstudenter vil måtte betale drøye tre og et halvt tusen kroner i halvåret om de skal dekke inn kuttet.

Stein Haugom Olsen

Stein Haugom Olsen, prorektor ved Høgskolen i Østfold, sier effekten av forslaget vil være et rent kutt for HiØ.

Foto: Gudrun Urd Sylte

Bevilgningen til Høgskolen i Østfold kuttes også med tre millioner, men her er det i dag bare fem studenter som kan avkreves studieavgift. De fem må betale 300 000 kroner hver, i halvåret, om HiØ skal få dekket inn kuttet. Det går ikke, sier prorektor Stein Haugom.

– Effekten av dette vil være at vi får et reellt kutt.

Bevisst valg fra regjeringen

- Jeg har ingen problemer med å forstå at HiØ opplever dette som et kutt, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Bjørn Haugstad.

Bjørn Haugstad

Forstår at HiØ ser på forslaget som et rent kutt.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Han sier regjeringen bevisst har valgt å fordele kuttet flatt etter budsjettstørrelse og ikke etter antall utenlandsstudenter ved hver skole.

- Hadde vi fordelt kuttet etter antall studenter som vil kunne betale hadde institusjonene med mange utenlandsstudenter blitt urimelig hardt rammet.

For til tross for ordlyden i forslaget regner heller ikke Haugstad og regjeringen med at skolepenger faktisk vil kompensere for kuttet, eller at utenlandsstudentene vil bli like mange som nå.

- Vi regner nok med at dette vil gi færre utenlandsstudenter for de fleste institusjonene.

Han sier de nettopp derfor valgte den flate fordelingen.

– Det var viktig for oss at institusjoner som NMBU på Ås og Høgskolen i Narvik ikke skal straffes for å ha fulgt den forrige regjeringens oppfordring om å ta inn mange utenlandske studenter.

Statssekretæren påpeker også at færre studenter også vil gi lavere utgifter for de fleste institusjonene.

HiØ bruker ifølge Prorektor Stein Haugom ikke tre millioner kroner i året på de fem studentene det er snakk om.

- Dårlig skjult kutt

- Dette er ikke en omlegging, men et dårlig skjult kutt for hele universitets- og høgskolesektoren, mener leder av Norsk Studentorganisasjon, Anders Kvernmo

Anders Kvernmo Langset

- Skolepengeforslaget er et dårlig skjult kutt, mener leder av Norsk studentorganisasjon, Anders Kvernmo Langset

Foto: NSP

Langset.

Han påpeker at det han kaller et dårlig skjult kutt kommer i tillegg til kuttet regjeringen i budsjettforslaget kaller "tiltak for avbyråkratisering og effektivisering."

- Så de må allerede spare inn ganske mye. Når dette kommer i tillegg er sektoren kuttet med 221 millioner, uten at regjeringen har gitt nye midler til studiekvalitet. De har kun gitt forskningsmidler i årets budsjett.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Venter på bergingsbil

    Vegtrafikksentralen øst melder at det er ventetid for bergingsbil som kan få bort et vogntog som stenger for Oslofjordtunnelen i retning Drøbak. Det er uvisst hvor lenge tunnelen blir stengt.

  • Oslofjordtunnelen stengt mot Drøbak

    Oslofjordtunnelen i Akerhus og Buskerud er stengt i retning mot Drøbak. Det pågår berging av en vogntog i tunnelen, melder Vegtrafikksentralen øst.